piątek, 16 grudzień 2022 22:05

2022 – 2023 intensywny czas rozwoju Ekomuzeum Dziedziny Dunajca

 

2022 – 2023 intensywny czas rozwoju Ekomuzeum Dziedzin Dunajca

Dobiega końca pierwszy rok realizowanego przez Stowarzyszenie Sprężyna projektu "Dziedziny Dunajca - rozwój kapitału społecznego Pienin, Spisza i Podhala", dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Ekomuzeum Dziedziny Dunajca powstało początkiem 2019 r. Zaczynaliśmy od grupy osób, które nie znały się dobrze i chciały stworzyć zintegrowaną ofertę edukacyjno-turystyczną w regionie Pienin, Spisza i Podhala w oparciu o poszanowanie lokalnego dziedzictwa i jego zasoby. Mineły 3 lata, podczas których członkowie ekomuzuem zbudowali więzi, dzięki którym mamy jeszcze większe pragnienie świadomego rozwoju regionu.

Pragniemy aby w najbliższych latach wspólnota ekomuzeum i osoby zainteresowane współpracą na rzecz lokalnej społeczności przygotowały szeroką, angażującą i atrakcyjną ofertę edukacyjną prezentującą lokalne dziedzictwo ekomuzeum dostosowaną do różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, mieszkańców, turystów. Wspólnie wypracowane oferty będą angażowały społeczność lokalną podczas procesu ich powstawania . W efekcie powstanie bogata, zintegrowana oferta edukacyjna i turystyczna, która nie tylko pozwoli na ożywienie dziedzictwa i jego promocję wśród mieszkańców tego obszaru (w tym dzieci i młodzieży) oraz przyjezdnych, ale przede wszystkim pozwoli na zwiększenie się istniejącego kapitału współpracy lokalnej społeczności, umacniając więzi, zwiększając zaufanie społeczne i zachęcając do wolontariatu w ngo).

Projekt ma na celu wzrost integracji i współpracy lokalnych organizacji, liderów, pasjonatów, mieszkańców gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne, Nowy Targ i Czerwonego Klasztoru na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa poprzez oddolną aktywność obywateli
w ramach działań Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
 

W 2022 zorganizowane zostały:

 • Warsztaty dot. komunikacji społecznej, budowania współpracy i strategicznego planowania rozwoju ekomuzeum (aktualizacja regulaminu, weryfikacja obecnych obiektów oraz rozszerzenie ekomuzeum).

 • Warsztaty dot. znajomości kultury, historii, dziedzictwa przyrodniczego Spisza i Podhala (warsztaty prowadzone dla członków ekomuzuem przez specjalistów z Ekomuzeum Dziedziny Dunajca z historii, kultury, zwyczajów i degustacji lokalnej kuchni Spisza i Podhala).

 • Wizyty studyjno-sieciujące po obiektach Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

 • 2-dniowa wizyta study tour dla bloggerów, biur podróży, touroperatorów, przewodników po obiektach Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

 • Konkurs dla dzieci i młodzieży na historię powstania Pienin, Spisza i Podhala. Z wybranych prac konkursowych powstanie pierwszy e-book wraz z audio deskrypcją po Dziedzinach Dunajca.

 •   Kreatywny przewodnik dla dzieci i młodzieży pt.: „Podróż po Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Przewodnik dla dzieci i młodzieży po Spiszu, Pieninach i Podhalu”.

 • Rozpoczęcie prac nad stroną internetową Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

W 2023 planujemy w ramach realizacji projektu:

 •   Warsztaty dot. komunikacji społecznej, budowania współpracy i strategicznego planowania rozwoju ekomuzeum  (planowanie rozwoju i działań na lata 2024-2026)

 •   Warsztaty dot. znajomości kultury, historii, dziedzictwa przyrodniczego Pienin (warsztaty prowadzone dla członków ekomuzuem przez specjalistów z Koła Gospodyń Wiejskich w Sromowcach Wyżnych z historii, kultury, zwyczajów i degustacji lokalnej kuchni Spisza, Pienin, Podhala).

 • 2-dniową wizytę study tour dla bloggerów, biur podróży, touroperatorów, przewodników po obiektach Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Planowana wizyta kwiecień/maj 2023

 •   3 filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży o walorach kulturowo-przyrodniczych regionu Ekomuzeum Dziedzin Dunajca w oparciu o ofertę Przewodnika: „Podróż po Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Przewodnik dla dzieci i młodzieży po Spiszu, Pieninach i Podhalu”.

 •   2 szkolenia z nowoczesnych metod komunikacji i promocji w mediach społecznościowych.

 •   Międzypokoleniowy Piknik „Trzech Kultur”, podczas którego doświadczymy bogactwa lokalnego dziedzictwa Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

 • Strona internetowa ekomuzuem 

 • Materiały informacyjno-promocyjne.    

Ekomuzuem Dziedziny Dunajca, to realna współpraca i partnerstwo trzech sektorów. Realizacja tego projektu, wspiera naszą budowę sieci współpracy miejsc i obiektów prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, króre wspólnie tworzą polsko-słowacki produkt turystyczny Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Jest to oferta, która pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć bogactwo naszego regionu Pienin, Spisza i Podhala.

Natalia Niemiec
Lider Ekomuzeum Dziedziny Dunajca

 

Read 805 times