piątek, 13 styczeń 2023 20:01

Kolejna edycja przystani prowadzonej w ramach współpracy z Fundacją Św. Mikołaja za Nami…

Dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Św. Mikołaja , po raz kolejny nasza przystań zrealizowała cykl zajęć, w których uczestniczyło ponad 30 –ro dzieci z terenów objętych konfliktem zbrojnym.

Projekt ten stanowił kontynuację wcześniej podjętych działań; realizowaliśmy go znając większość dzieci oraz ich rodziców, co dawało każdej ze stron większe poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dzięki otrzymanej od Fundacji Św. Mikołaja pomocy mogliśmy zapewnić stałe i regularne spotkania dla dzieci; bezpiecznie dowieźć ich na miejsce, zadbać o och strefę emocjonalną, społeczną, ale również o ich kondycję fizyczną. Całość realizowanych działań stanowiła kompletną ofertę  spędzania czasu wolnego, której celem było budowanie poczucia bezpieczeństwa, zawiązywanie relacji społecznych oraz rozwój umiejętności. Wszystkie zajęcia, zarówno manualne, psychologiczne jak również sportowe realizowane były w dwóch podgrupach wiekowych: młodszej do 11 roku życia, oraz starszej do 16 r. ż. Praca w podgrupach umożliwiała osiąganie lepszych efektów oraz pozwalała podchodzić do każdego dziecka indywidualnie. Łącznie podczas realizowania poczynań naszej przystani zrealizowano:

1)      3 bloki psychologiczne dot. emocji ( ich rozpoznawania, nazywania, uwalniania) – łącznie 6 spotkań (po 3 bloki dla każdej grupy wiekowej)

2)      Wyjazd na basen – z podziałem na 2 grupy

3)      Malowanie na szkle – dwa spotkania ( starsza i młodsza grupa)

4)      Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych – dwa spotkania ( starsza i młodsza grupa)

5)      Warsztaty z ozdabiania pierników – wspólnie jedno spotkanie

6)      Nauka jazdy na nartach z instruktorami – dla starszej grupy wiekowej – łącznie 5 godz.

Zajęcia ułożono tak, by po zajęciach z psychologiem, które często wymagało od dzieci skupienia, często wychodzenia spoza strefy komfortu mogły się zrelaksować po, na zajęciach manualnych lub sportowych. Doskonałym podsumowaniem projektu zespalającym uczestników oraz relację między nimi była 2 dniowa wycieczka do Wioski Św. Mikołaja w Bałtowie. Pomimo 7 godz. jazdy autokarem ( co też miało swoje plusy – mieliśmy mnóstwo czasu na rozmowy, śpiewanie polsko –ukraińskich piosenek itd.) dotarliśmy na miejsce w doskonałych humorach. Wycieczka obejmowała:

  • nocleg oraz pełną usługę gastronomiczną  zimowe kino
  • spotkanie w chacie Mikołaja -  spotkanie z Mikołajem ( dla każdego dziecka zakupiono upominek, który został dzieciom wręczony przez Mikołaja i jego pomocnika)
  • zajęcia integracyjne z elfami – w ogrzewanym namiocie dzieci wykonywały zadania integracyjne , śpiewały, tańczyły
  • wizytę w krainie lodu – godz. spacer lodowymi komnatami , gdzie spotkały m.in. bałwana Olafa oraz na podstawie historii księżniczek Elzy oraz Anny, uczyły się że każdy jest różny, bez względu na różnice wyglądu, charakteru , co nie jest jednak przeszkodą  w przyjaźni
  • jazdę na karuzeli wiedeńskiej
  • wizytę w żywej szopce ze zwierzętami ( osiołek, owce, daniele, sarny etc.)
  • wizytę w Jura Parku Dinozaurów z Przewodnikiem
  • warsztaty piernikowe

Koszt projektu stanowił  29 305 zł i w całości stanowił środki przekazane przez Fundację Św. Mikołaja. 

 

 

Read 868 times