Nasze działania

Nasze działania (46)

Dzięki środkom pozyskanym z Fundacji Św. Mikołaja , po raz kolejny nasza przystań zrealizowała cykl zajęć, w których uczestniczyło ponad 30 –ro dzieci z terenów objętych konfliktem zbrojnym.

Projekt ten stanowił kontynuację wcześniej podjętych działań; realizowaliśmy go znając większość dzieci oraz ich rodziców, co dawało każdej ze stron większe poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dzięki otrzymanej od Fundacji Św. Mikołaja pomocy mogliśmy zapewnić stałe i regularne spotkania dla dzieci; bezpiecznie dowieźć ich na miejsce, zadbać o och strefę emocjonalną, społeczną, ale również o ich kondycję fizyczną. Całość realizowanych działań stanowiła kompletną ofertę  spędzania czasu wolnego, której celem było budowanie poczucia bezpieczeństwa, zawiązywanie relacji społecznych oraz rozwój umiejętności. Wszystkie zajęcia, zarówno manualne, psychologiczne jak również sportowe realizowane były w dwóch podgrupach wiekowych: młodszej do 11 roku życia, oraz starszej do 16 r. ż. Praca w podgrupach umożliwiała osiąganie lepszych efektów oraz pozwalała podchodzić do każdego dziecka indywidualnie. Łącznie podczas realizowania poczynań naszej przystani zrealizowano:

1)      3 bloki psychologiczne dot. emocji ( ich rozpoznawania, nazywania, uwalniania) – łącznie 6 spotkań (po 3 bloki dla każdej grupy wiekowej)

2)      Wyjazd na basen – z podziałem na 2 grupy

3)      Malowanie na szkle – dwa spotkania ( starsza i młodsza grupa)

4)      Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych – dwa spotkania ( starsza i młodsza grupa)

5)      Warsztaty z ozdabiania pierników – wspólnie jedno spotkanie

6)      Nauka jazdy na nartach z instruktorami – dla starszej grupy wiekowej – łącznie 5 godz.

Zajęcia ułożono tak, by po zajęciach z psychologiem, które często wymagało od dzieci skupienia, często wychodzenia spoza strefy komfortu mogły się zrelaksować po, na zajęciach manualnych lub sportowych. Doskonałym podsumowaniem projektu zespalającym uczestników oraz relację między nimi była 2 dniowa wycieczka do Wioski Św. Mikołaja w Bałtowie. Pomimo 7 godz. jazdy autokarem ( co też miało swoje plusy – mieliśmy mnóstwo czasu na rozmowy, śpiewanie polsko –ukraińskich piosenek itd.) dotarliśmy na miejsce w doskonałych humorach. Wycieczka obejmowała:

 • nocleg oraz pełną usługę gastronomiczną  zimowe kino
 • spotkanie w chacie Mikołaja -  spotkanie z Mikołajem ( dla każdego dziecka zakupiono upominek, który został dzieciom wręczony przez Mikołaja i jego pomocnika)
 • zajęcia integracyjne z elfami – w ogrzewanym namiocie dzieci wykonywały zadania integracyjne , śpiewały, tańczyły
 • wizytę w krainie lodu – godz. spacer lodowymi komnatami , gdzie spotkały m.in. bałwana Olafa oraz na podstawie historii księżniczek Elzy oraz Anny, uczyły się że każdy jest różny, bez względu na różnice wyglądu, charakteru , co nie jest jednak przeszkodą  w przyjaźni
 • jazdę na karuzeli wiedeńskiej
 • wizytę w żywej szopce ze zwierzętami ( osiołek, owce, daniele, sarny etc.)
 • wizytę w Jura Parku Dinozaurów z Przewodnikiem
 • warsztaty piernikowe

Koszt projektu stanowił  29 305 zł i w całości stanowił środki przekazane przez Fundację Św. Mikołaja. 

 

 

 

2022 – 2023 intensywny czas rozwoju Ekomuzeum Dziedzin Dunajca

Dobiega końca pierwszy rok realizowanego przez Stowarzyszenie Sprężyna projektu "Dziedziny Dunajca - rozwój kapitału społecznego Pienin, Spisza i Podhala", dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Ekomuzeum Dziedziny Dunajca powstało początkiem 2019 r. Zaczynaliśmy od grupy osób, które nie znały się dobrze i chciały stworzyć zintegrowaną ofertę edukacyjno-turystyczną w regionie Pienin, Spisza i Podhala w oparciu o poszanowanie lokalnego dziedzictwa i jego zasoby. Mineły 3 lata, podczas których członkowie ekomuzuem zbudowali więzi, dzięki którym mamy jeszcze większe pragnienie świadomego rozwoju regionu.

Pragniemy aby w najbliższych latach wspólnota ekomuzeum i osoby zainteresowane współpracą na rzecz lokalnej społeczności przygotowały szeroką, angażującą i atrakcyjną ofertę edukacyjną prezentującą lokalne dziedzictwo ekomuzeum dostosowaną do różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, mieszkańców, turystów. Wspólnie wypracowane oferty będą angażowały społeczność lokalną podczas procesu ich powstawania . W efekcie powstanie bogata, zintegrowana oferta edukacyjna i turystyczna, która nie tylko pozwoli na ożywienie dziedzictwa i jego promocję wśród mieszkańców tego obszaru (w tym dzieci i młodzieży) oraz przyjezdnych, ale przede wszystkim pozwoli na zwiększenie się istniejącego kapitału współpracy lokalnej społeczności, umacniając więzi, zwiększając zaufanie społeczne i zachęcając do wolontariatu w ngo).

Projekt ma na celu wzrost integracji i współpracy lokalnych organizacji, liderów, pasjonatów, mieszkańców gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne, Nowy Targ i Czerwonego Klasztoru na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa poprzez oddolną aktywność obywateli
w ramach działań Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.
 

W 2022 zorganizowane zostały:

 • Warsztaty dot. komunikacji społecznej, budowania współpracy i strategicznego planowania rozwoju ekomuzeum (aktualizacja regulaminu, weryfikacja obecnych obiektów oraz rozszerzenie ekomuzeum).

 • Warsztaty dot. znajomości kultury, historii, dziedzictwa przyrodniczego Spisza i Podhala (warsztaty prowadzone dla członków ekomuzuem przez specjalistów z Ekomuzeum Dziedziny Dunajca z historii, kultury, zwyczajów i degustacji lokalnej kuchni Spisza i Podhala).

 • Wizyty studyjno-sieciujące po obiektach Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

 • 2-dniowa wizyta study tour dla bloggerów, biur podróży, touroperatorów, przewodników po obiektach Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

 • Konkurs dla dzieci i młodzieży na historię powstania Pienin, Spisza i Podhala. Z wybranych prac konkursowych powstanie pierwszy e-book wraz z audio deskrypcją po Dziedzinach Dunajca.

 •   Kreatywny przewodnik dla dzieci i młodzieży pt.: „Podróż po Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Przewodnik dla dzieci i młodzieży po Spiszu, Pieninach i Podhalu”.

 • Rozpoczęcie prac nad stroną internetową Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

W 2023 planujemy w ramach realizacji projektu:

 •   Warsztaty dot. komunikacji społecznej, budowania współpracy i strategicznego planowania rozwoju ekomuzeum  (planowanie rozwoju i działań na lata 2024-2026)

 •   Warsztaty dot. znajomości kultury, historii, dziedzictwa przyrodniczego Pienin (warsztaty prowadzone dla członków ekomuzuem przez specjalistów z Koła Gospodyń Wiejskich w Sromowcach Wyżnych z historii, kultury, zwyczajów i degustacji lokalnej kuchni Spisza, Pienin, Podhala).

 • 2-dniową wizytę study tour dla bloggerów, biur podróży, touroperatorów, przewodników po obiektach Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Planowana wizyta kwiecień/maj 2023

 •   3 filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży o walorach kulturowo-przyrodniczych regionu Ekomuzeum Dziedzin Dunajca w oparciu o ofertę Przewodnika: „Podróż po Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Przewodnik dla dzieci i młodzieży po Spiszu, Pieninach i Podhalu”.

 •   2 szkolenia z nowoczesnych metod komunikacji i promocji w mediach społecznościowych.

 •   Międzypokoleniowy Piknik „Trzech Kultur”, podczas którego doświadczymy bogactwa lokalnego dziedzictwa Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.

 • Strona internetowa ekomuzuem 

 • Materiały informacyjno-promocyjne.    

Ekomuzuem Dziedziny Dunajca, to realna współpraca i partnerstwo trzech sektorów. Realizacja tego projektu, wspiera naszą budowę sieci współpracy miejsc i obiektów prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, króre wspólnie tworzą polsko-słowacki produkt turystyczny Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Jest to oferta, która pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć bogactwo naszego regionu Pienin, Spisza i Podhala.

Natalia Niemiec
Lider Ekomuzeum Dziedziny Dunajca

 

 

 

Początkiem tego roku, Stowarzyszenie Sprężyna - Centrum Edukacji Nieformalnej wraz z armeńskim partnerem NGO Center rozpoczęto realizację projektu "Ekomuzeum - sieciowe podejście do ochrony, zachowania i prezentacji lokalnego dziedzictwa" («Էկոթանգարան» - համագործակցություն` հիմնված զբոսաշրջության ոլորտում տեղական ժառանգության պաշտպանության, պահպանման եւ ներկայացման վրա).

 

W kwietniu mieliśmy pierwszą wizytę w Armenii, gdzie poprowadzone zostały warsztaty dla uczestników w regionu Lorii przez Natalię Niemiec (koordynatora Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” i Barbarę Kazior – eksperta ds. ekomuzeum. W czerwcu grupa 8 uczestników projektu z Armenii przyleciała do Polski, by „od kuchni” zobaczyć jak działa współpraca w ramach Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Rozmawialiśmy o wartości lokalnej współpracy zbudowanej w oparciu o ochronę lokalnego dziedzictwa Pienin, Spisza i Podhala pokazując konkretne przykłady współpracy.

 

W październiku odbyły się kolejne warsztaty w regionie Lorii w Vanadzor, wspierające identyfikację oferty turystycznej regionu Lori w oparciu o bogactwo lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowo-przyrodniczego. Tłumaczem podczas warsztatów była Kristine Hovsepyan – koordynator DMO (Lori Tourism Destination Management Office). W warsztatach towarzyszył nam ekspert w dziedzinie armeńskiej turystyki Gayane Ayvazyan. W tej chwili twa bardzo ważny proces budowania współpracy który jest unikatowy i wyjątkowy w regionie Lori. To ważny moment w którym szukamy miejsc i ludzi którzy chcą ze sobą współpracować, tworząc ofertę turystyczną promującą, chroniącą i pozwalającą doświadczyć lokalnego dziedzictwa.

 

Budowanie relacji i pracowanie nad modelem współpracy było ubogacone wizytą studyjną w potencjalnych obiektach, chcących założyć pierwsze ekomuzeum w Armenii. Odwiedziliśmy i poznaliśmy fantastyczne osoby, które bardzo często są pionierami w zakresie przedsiębiorczości połączonej z ofertą warsztatową dla turystów:

 • Emmę z centrum rowerowego Boo Mountain Bike Park Project w Vanadzor.

 • Arevik z centrum kultury gdzie organizowane są warsztaty artystyczne dla dzieci, które znajduje się w dawnej letniej rezydencji ormiańskiego reżysera teatralnego Tairova w Vanadzor.

 • Gayane z Apricot - Armenian Handmade Souvenirs, która nie tylko tworzy pyszne herbaty i słodycze, ale zatrudnia osoby niepełnosprawne ze swojej okolicy, które odpowiadają za wykonanie pięknych pamiątek;

 • Pracownię Bogdana - mistrza chaczkarów (ormiańska kamienna płyta upamiętniająca szczególne wydarzenie lub osobę). Bogdan jest nie tylko artystą, ale również pisze, śpiewa. Zebrał i spisał tradycyjne pieśni armeńskie, które uchronił od zapomnienia. Ma w sobie radość, gościnność i wspaniałą energie, której można doświadczyć podczas warsztatów.

 • Zabytkowy ormiański klasztor Sanahin z X w. W 2000 r., który znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 • Domową pracownię ceramiczną w Sanahin Կավի Տուն /Pottery house Armenia . Jest to urokliwy dom, gdzie można się zatrzymać i odpocząć podczas podróży, korzystając z warsztatów pracy w glinie.

 • Dom gościnny Sergo w Odzun B&B Odzun. Jest to świetnie zlokalizowane miejsce w górach, gdzie można wybrać się na wycieczki piesze. Gospodarz i jego rodzina fantastycznie gotują. Można tutaj zasmakować pysznej ormiańskiej kuchni. A na deser coś słodkiego z pasieki Sergo.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji.

Natalia Niemiec
koordynator projektu

 

TRZY KRAINY

Nowe legendy Pienin, Spisza i Podhala

 

Zostań autorem lub ilustratorem e-booka!

Historie o powstawaniu państw, miast czy wiosek przekazywane są z pokolenia na pokolenie
i pozwalają nam na przeniesienie się w baśniowe miejsca i poznanie niezwykłych bohaterów.
Czy zastanawialiście się kiedyś czasem, skąd wzięły się nazwy krain, w których mieszkacie?
Czy Spisz powstał od władcy o imieniu Spisz, a może Pieniny to córki Króla Karpat?

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym słowem

i obrazem przedstawicie nam wasze pomysły literackie i rysunkowe na temat powstania
Pienin, Spisza i Podhala.

Aby wziąć udział w konkursie potrzebujecie papieru, pióra (laptopa), kredek, ołówków, farb

oraz wyobraźni. Zachęcamy Was do zapoznania się z historią, tradycjami i dziedzictwem miejsc, które są waszym domem.

Kategoria pierwsza: Legenda

Napiszcie tekst własnej legendy na temat powstania Pienin, Spisza i Podhala.

Kategoria druga: Komiks

Stwórzcie komiks (historię obrazkową) na temat powstania Pienin, Spisza i Podhala.

Napisany tekst lub narysowany komiks dostarczcie do jednego z miejsc:

 1. Izba Regionalna w Maniowach (ul. Pienińska 2a), czwartek-piątek (14.00-20.00)

 2. Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych (ul. Ks. Kosibowicza 13), piątek, sobota, niedziela (15.00-20.00)

 3. Gminny Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy (ul. 3 Maja 16), poniedziałek-piątek (9.00-15.00)

 4. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej (ul. Gorczańska 7), wtorek-piątek (9.00-15.00)

Na Wasze prace czekamy do 7 października 2022 roku.

Czekają na Was wyjątkowe nagrody a najciekawsze prace zostaną umieszczone w wydawnictwie pokonkursowym dostępnym w formie e-booka.

Do pracy konkursowej dołączcie:
oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich oraz zgodę opiekuna na udział w konkursie

Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie konkursu.

DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2

Mikołaj w czerwcu?
 
Jak się okazuje gwiazdka może być i latem! Stowarzyszenie Sprężyna otrzymało piękny podarunek właśnie od Fundacji Świętego Mikołaja, dzięki czemu możemy nieść radość dzieciom i młodzieży pochodzącym z terenów objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
Uwalnianie emocji, integracja poprzez zabawę, wywołanie radości ...to były nasze główne zamierzenia, które wdrożyć w działanie pozwolił nam projekt realizowany dzięki dofinasowaniu pozyskanym z Fundacji Św. Mikołaja. Kwota, jaką otrzymaliśmy tj. 24 849 zł przeznaczona została na cykl zdarzeń, dzięki którym na twarzach dzieci coraz śmielej gościć zaczął uśmiech. 
Projekt rozpoczął się w czerwcu, a jego zakończenie zaplanowane jest na 28 sierpnia br. Jak dotąd w jego ramach odbyły się m.in: zajęcia z bajkoterapii i biblioterapii podczas, których wspólnie rozmawialiśmy o strachu - jak się okazało przyjmuje on przeróżne postacie, z którymi jednak można sobie radzić. W Kluszkowcach zorganizowany został dzień aktywności na świeżym powietrzu, w którym udział wzięło łącznie ponad 60 cioro dzieci polsko-ukraińskich; dzięki wspólnej zabawie pięknie nawiązały się wzajemne sympatie, a proces integracji rozwinął swoje skrzydła. Dzięki realizacji projektu młodzież i dzieci z ukraińskich rodzin zobaczyć mogły najbliższą okolicę; spiską krainę zabaw, park miniatur, rejs statkiem po jeziorze czorsztyńskim, co jak mamy nadzieję pozwoliło wyeliminować poczucie obcości najbliższego otoczenia oraz budować poczucie bezpieczeństwa ...a to zaledwie kilka z atrakcji, jakie przewidziano podczas realizacji projektu. 
Przed nami jeszcze warsztaty ze śmiecioterapii, których głównym celem jest rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności ,warsztaty przy użyciu klocków konstrukcyjnych, oraz kilka innych niespodzianek dla naszych uczestników. Relacje już niebawem ...
Jednak już teraz za ten wspaniały podarunek, jakim jest możliwość niesienia pomocy i radości innym , dziękujemy @Fundacja Świętego Mikołaja. 
 
Opr. Aneta Markus
 
 

Armeńska delegacja w Ekomuzuem „Dziedziny Dunajca”

 

Mamy wyjątkowy początek czerwca, bowiem gościmy w Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca" , długo oczekiwaną grupę Ormian z regionu Lori w Armenii. Jak to się stało, że tacy goście nas odwiedzili? To za sprawą Stowarzyszenie Sprężyna - Centrum Edukacji Nieformalnej które wraz z armeńskim partnerem NGO Center realizuje pilotażowy projekt "Ekomuzeum - sieciowe podejście do ochrony, zachowania i prezentacji lokalnego dziedzictwa", współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie.

Stowarzyszenie Sprężyna od kilku lat buduje transgraniczną polsko-słowacką sieć współpracy w oparciu o lokalne dziedzictwo w turystyce, zwane Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca" (EKOMUZEUM – to sieć miejsc i obiektów prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, tworzących ofertę, która pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu Pienin, Spisza i Podhala)

W ramach projektu, zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla 8 wybranych uczestników projektu z Armenii, która odbyła się 5-9 czerwca 2022 r. Celem wizyty studyjnej, było zaprezentowanie przez Stowarzyszenie Sprężyna armeńskim uczestnikom projektu, dobrych praktyk budowania oddolnej współpracy w dziedzinie turystyki w oparciu o zasoby lokalnego dziedzictwa na przykładzie polsko-słowackiego Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Uczestnicy odwiedzając obiekty ekomuzuem, poznając ich historię, współpracę, ofertę edukacyjno-turystyczną dzielili się doświadczeniem, inspiracjami, pomysłami i pomysłami jak budować lokalne partnerstwo w oparciu o lokalne dziedzictwo. Na liście odwiedzonych miejsc w Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” znalazły się takie miejsca: Gościniec H.A.T.A, Noclegi Winnica Spisz, Bycza Obora, Stadnina Koni „Dworna” w Rogoźniku, lody Tradycyjne w Ostrowsku, Willa Akiko, Pasieka „Za Potokiem”, Markowa Zagroda, wypożyczalnia rowerów „Żywioły”, Dom nad Jeziorem, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy, Zamek „Dunajec” w Niedzicy, Przystań Czorsztynianka z rejsem gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim, Bacówka na Polanie Sosny w Niedzicy, Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych, Willa Jasna. Wizytę studyjną prowadziło dwóch moderatorów i opiekunów: Barbara Kazior (ekspert ds. ekomuzeum) i Natalia Niemiec (koordynator Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”), którzy na koniec pomogli uczestnikom wizyty podsumować nabytą nową wiedzę i doświadczenie, które po powrocie do Armenii wykorzystają w celu zbudowania sieci współpracy i oferty turystycznej w regionie Lori.

Tegoroczny projekt realizowany wraz z NGO Center, jest pierwszym takim projektem w Armenii mającym na celu zbudowanie oddolnej inicjatywy współpracy rozwoju turystyki w oparciu o ofertę edukacyjną opartą na bogactwie lokalnego dziedzictwa. Do naszego projektu zaproszony został także przedstawiciel Komitetu Turystyki w Armenii, w celu zbudowania trwałości i kontynuacji współpracy, co w perspektywie czasu ma szansę przełożyć się na zainicjowanie podobnych działań w pozostałych regionach kraju. Również dla programu RITA, nasz projekt jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy od kilku lat, wybrany został projekt realizowany właśnie w Armenii.

 

Natalia Niemiec
Koordynator projektu

KONKURS

TRZY KRAINY

Nowe legendy Pienin, Spisza i Podhala

 

Zostań autorem lub ilustratorem e-booka!

Historie o powstawaniu państw, miast czy wiosek przekazywane są z pokolenia na pokolenie
i pozwalają nam na przeniesienie się w baśniowe miejsca i poznanie niezwykłych bohaterów.
Czy zastanawialiście się kiedyś
czasem, skąd wzięły się nazwy krain, w których mieszkacie?
Czy Spisz powstał od władcy o imieniu Spisz, a może Pieniny to córki Króla Karpat?

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym słowem

i obrazem przedstawicie nam wasze pomysły literackie i rysunkowe na temat powstania
Pienin, Spisza i Podhala.

Aby wziąć udział w konkursie potrzebujecie papieru, pióra (laptopa), kredek, ołówków, farb

oraz wyobraźni. Zachęcamy Was do zapoznania się z historią, tradycjami i dziedzictwem miejsc, które są waszym domem.

Kategoria pierwsza: Legenda

Napiszcie tekst własnej legendy na temat powstania Pienin, Spisza i Podhala.

Kategoria druga: Komiks

Stwórzcie komiks (historię obrazkową) na temat powstania Pienin, Spisza i Podhala.

Napisany tekst lub narysowany komiks dostarczcie do jednego z miejsc:

 1. Izba Regionalna w Maniowach (ul. Pienińska 2a), czwartek-piątek (14.00-20.00)

 2. Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych (ul. Ks. Kosibowicza 13), piątek, sobota, niedziela (15.00-20.00)

 3. Gminny Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy (ul. 3 Maja 16), poniedziałek-piątek (9.00-15.00)

 4. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej (ul. Gorczańska 7), wtorek-piątek (9.00-15.00)

Na Wasze prace czekamy do 30czerwca 2022 roku.

Czekają na Was wyjątkowe nagrody a najciekawsze prace zostaną umieszczone w wydawnictwie pokonkursowym dostępnym w formie e-booka.

Do pracy konkursowej dołączcie
oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich oraz zgodę opiekuna na udział w konkursie

Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie konkursu.

DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2

 

 

 

W 2022 roku Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej wraz z armeńskim partnerem NGO Center, realizuje projekt „Ekomuzeum – sieciowe podejście do ochrony, zachowania i prezentacji lokalnego dziedzictwa” («Էկոթանգարան» - համագործակցություն` հիմնված զբոսաշրջության ոլորտում տեղական ժառանգության պաշտպանության, պահպանման եւ ներկայացման վրա).
Celem projektu jest rozwój sieci współpracy na rzecz ochrony, zachowania i prezentacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie Lori w Armenii, w oparciu o koncepcję ekomuzeum.
W ramach realizowanych działań projektu, zorganizowane zostaną dwa warsztaty (kwiecień, październik) dla mieszkańców regionu Lori w Armenii w celu przedstawienia koncepcji współpracy jaką jest ekomuzeum, analizy lokalnych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, i działających w oparciu o nie przedsięwzięć edukacyjnych i turystycznych
i przygotowania sieciowej oferty edukacyjno-turystycznej regionu.

Dodatkowo, na początku czerwca odbędzie się kilkudniowa wizyta studyjna do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” w Polsce, dla zorganizowanej grypy Ormian z regionu Lorii. Dzięki tej wizycie, uczestnicy projektu z Armenii będą mogli poznać od "kuchni", jak działa ekomuzeum, zainspirować się dobrymi praktykami i poznać nowy mechanizm oddolnej współpracy w dziedzinie turystyki w oparciu o zasoby lokalnego dziedzictwa na przykładzie transgranicznego Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Sprężyna.

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach programu RITA – przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji.

Natalia Niemiec

Koordynator projektu