×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 56.
Nasze działania

Nasze działania (37)

 

W 2022 roku Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej wraz z armeńskim partnerem NGO Center, realizuje projekt „Ekomuzeum – sieciowe podejście do ochrony, zachowania i prezentacji lokalnego dziedzictwa” («Էկոթանգարան» - համագործակցություն` հիմնված զբոսաշրջության ոլորտում տեղական ժառանգության պաշտպանության, պահպանման եւ ներկայացման վրա).
Celem projektu jest rozwój sieci współpracy na rzecz ochrony, zachowania i prezentacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie Lori w Armenii, w oparciu o koncepcję ekomuzeum.
W ramach realizowanych działań projektu, zorganizowane zostaną dwa warsztaty (kwiecień, październik) dla mieszkańców regionu Lori w Armenii w celu przedstawienia koncepcji współpracy jaką jest ekomuzeum, analizy lokalnych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, i działających w oparciu o nie przedsięwzięć edukacyjnych i turystycznych
i przygotowania sieciowej oferty edukacyjno-turystycznej regionu.

Dodatkowo, na początku czerwca odbędzie się kilkudniowa wizyta studyjna do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” w Polsce, dla zorganizowanej grypy Ormian z regionu Lorii. Dzięki tej wizycie, uczestnicy projektu z Armenii będą mogli poznać od "kuchni", jak działa ekomuzeum, zainspirować się dobrymi praktykami i poznać nowy mechanizm oddolnej współpracy w dziedzinie turystyki w oparciu o zasoby lokalnego dziedzictwa na przykładzie transgranicznego Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Sprężyna.

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach programu RITA – przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji.

Natalia Niemiec

Koordynator projektu

 

Zwiedzasz okolice? Chciałbyś szybko i bez googlowania stron otrzymać informację kompleksową informację nt. atrakcji regionu, w którym się znajdujesz? Teraz to możliwe! 

Dzięki dofinasowaniu, jakie Stowarzyszenie Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej otrzymało na realizację projektu pn. „Atrakcje w Twoim zasięgu. Opracowanie interaktywnej mapy wyposażonej w FC tagi, jako narzędzie wspólnego marketingu regionu” w sołectwach Gminy Czorsztyn zamontowano mapy turystyczne, których zadaniem jest ułatwienie dostępu do informacji turystycznych dla przebywających tutaj wycieczkowiczów.

W ramach realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania oraz Gminą Czorsztyn projektu, w celach promocyjnych regionu wykonano 10 interaktywnych, kodowanych tablic, których zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Mapy zawierają polsko-angielskie menu z opisem oraz potężną bazą fotografii oraz panoram regionu, co nie tylko zachęci do podróży, ale pomoże również dotrzeć do celu!

Zadaniem realizowanego projektu jest promowanie obszaru z wykorzystaniem jego krajobrazowych walorów oraz kreowanie wizerunku regionu , jako atrakcyjnego turystycznie poprzez spójne działania marketingowe na rzecz regionu.

Koszt całkowity zadania to 50 000 zł, z czego koszt dofinansowania stanowi 45 000 zł.

Opr. Aneta Markus

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 204-2020. Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny

 

 

W roku 2020 dzięki wsparciu z Nadacia pre ochranu biodiverzity Karpat każdy obiekt Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca" otrzyma pięknie zrobioną tablicę z mapą całego ekomuzuem. Na każdej tablicy są zaznaczone wszystkie obiekty, trasy rowerowe, ścieżki piesze i kajakowe, a opisy obiektów są w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim. Materiał promocyjny został opracowany przez Nasze Stowarzyszenie Sprężyna - Centrum Edukacji Nieformalnej, w ramach realizacji projektu pn. Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca".

Tento projekt sa uskutocnil v vd'aka podpore Nadacie pre ochranu biodiverzity Karpat Stakcin - Slovensko.

 

W roku 2019 powstało na terenie Pienin, Spisza i części Podhala Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, które postawiło sobie za cel stworzenie sieciowej oferty turystycznej bazującej na zasobach lokalnej przyrody, krajobrazu, kultury i historii. Ekomuzeum opiera się na współpracy lokalnych NGO, KGW, liderów, przedsiębiorców, rękodzielników, pasjonatów przy tworzeniu wspólnej innowacyjnej, angażującej oferty edukacyjnej i turystycznej, prezentującej w atrakcyjny sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe – materialne i niematerialne. Ambicją ekomuzeum jest ożywienie lokalnego dziedzictwa i stworzenie brakującej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców tego obszaru oraz przyjezdnych.

Jednym z pomysłów jest stworzenie przy nowo powstałych ścieżkach i trasach rowerowych bezobsługowych gier terenowych polegających na odkrywaniu dziedzictwa podczas poszukiwania skarbów w formie questów. Questy to nieoznakowane tras, które można przemierzać podążając za wskazówkami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Każdy quest ma punkt startu, a kolejne miejsca na trasie odnajduje się dzięki odgadnięciu zagadki poprzez wyszukanie w terenie obiektu, kształtu, liczby pasującej do rozwiązania – może to być grupa pięciu drzew, albo liczba, która jest datą powstania jakiegoś budynku, rzeźba w terenie czy specyficzny detal architektoniczny. Na końcu szlaku umieszczona jest skrzyneczka – skarb, w której znajduje się pieczątka, potwierdzająca przebycie całej trasy. Quest to opowieść o miejscu i ludziach, którą sami odkrywamy i poznajemy, prowadzeni poetycką narracją. Questy opracowane zostaną przez grupę mieszkańców z gminy Czorsztyn i Łapsz Niżnych ze specjalistą (trenerem questingu) podczas dwóch dwudniowych warsztatów.

Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców w celu opracowania questów jako formy wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty rowerowej od wczesnej wiosny do późnej jesieni w południowej Małopolsce (region: Pienin, Spisza i Podhala) w oparciu o potencjał regionu.

W efekcie powstaną dwa questy rowerowe, prezentujące lokalne dziedzictwo, przyrodę, historię, tradycje – dostępne bezpłatnie w formie ulotek.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Opr. Natalia Niemiec

W 2019 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Sprężyna we współpracy z Grupą Inicjatywną (osób, organizacji społecznych i gospodarczych z 3 gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne i Nowy Targ) powstało Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.

W roku 2020 Stowarzyszenie Sprężyna realizuje projekt pn. Oferta Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, dzięki przyznanemu grantowi z Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach realizacji projektu, powstały:

 • oferta warsztatów opartych o zasoby obiektów i osób współtworzących Ekomuzeum

 • paszport turystyczny Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.

 

 

Opr. Natalia Niemiec

 

 

 

W roku 2020 Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, realizuje projekt „Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” – dziedzictwo, aktywizacja, współpraca”, współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

Projekt ma na celu wzrost integracji i współpracy lokalnych organizacji, liderów, pasjonatów, mieszkańców gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne i Nowy Targ (Pieniny, Spisz Podhale) na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa. Teren ten obfituje w bogactwa lokalnej kultury, przejawiającego się w różnorodnym dziedzictwie niematerialnym, np. gwara, strój, zwyczaje, muzyka, legendy czy materialnym, np. architektura, zbiory muzealne i izb regionalnych, krajobraz kulturowy. Kulturowo bogaty region boryka się z tanim komercjalizmem, małej liczbie liderów lokalnych oraz organizacji pozarządowych i dominującym indywidualizmie działania.

Dzięki projektowi uczestnicy będą mogli lepiej poznać i zrozumieć lokalne dziedzictwo, wypracować trwałe mechanizmy komunikacji i współpracy oraz przyczynią się wspólnie do lepszego udostępnienia zasobów lokalnego dziedzictwa w ramach sieci Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Służyć temu będzie seria szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i studyjno-sieciujących.

Stowarzyszenie „Sprężyna” – Centrum Edukacji Nieformalnej podjęło się koordynacji działań Ekomuzeum. A co za tym idzie budować zespół, który będzie odpowiedzialny za dalsze rozwijanie sieci współpracy, promocję lokalnego dziedzictwa, upowszechnienie rezultatów projektu, wdrażanie programu rozwoju Ekomuzeum i tworzenia oferty edukacyjnej w oparciu o indywidualną i wspólną prezentację dziedzictwa.

W ramach realizacji projektu, odbędzie się:

 • inwentaryzacja zasobów lokalnego dziedzictwa

 • warsztaty dot. aktywizacji

 • organizacja 3 wizyt studyjno-sieciujących po miejscach lokalnego dziedzictwa Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” w trzech krainach kulturowych: Pieniny, Podhale i Spisz

 • szkolenie z zakresu współpracy, partnerstwa trójsektorowego i komunikacji społecznej

 • wizyta studyjna do Ekomuzeum Doliny Karpia

 • szkolenia dot. nowoczesnych narzędzi komunikacji

Opracowany zostanie także, długoterminowy program współpracy trójsektorowej oraz system wizualizacji Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca".

Opr. Natalia Niemiec

            

 

Ziołowy "most" nad Jeziorem Czorsztyńskim

Na terenie Spisza i  Podhala po dwóch stronach Jeziora Czorsztyńskiego, działają dwie, bardzo prężne organizacje wolontariuszy: Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Spisza oraz Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej. Oba stowarzyszenia podczas pewnego zimowego popołudnia w 2015 r. postanowiły połączyć siły i stworzyć nowy, wspólny projekt dot. zgłębiania tajników medycyny ludowej i ziołolecznictwa.

Zależy nam, by umacniać relacje między mieszkańcami sąsiadujących ze sobą gmin, dla których ten projekt jest nie tylko innowatorskim pomysłem, ale również szansą nawiązania nowej współpracy między Gminami, organizacjami i przedsiębiorcami. Stąd zaproszenie do współpracy  Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy, który chętnie wsparł projekt i udostępnił swój Pawilon na jedno ze spotkań.

Mając świadomość zmieniającego się świata i podejścia człowieka do natury, która tak hojnie o nas dba, chcemy świadomie ją pielęgnować i nauczyć się mądrze z niej korzystać, jak to robiły nasze babcie i mamy.

Inicjatywa obejmuje spotkania przy ziołowych herbatkach, naparach i nalewkach. Odbywają się one we wspaniałym towarzystwie mieszkańców gmin Łapsz Niżnych i Czorsztyna. Uczestnicy
z otwartością i ciekawością pojawiają się co miesiąc na spotkaniach, na których poruszamy temat  ziół rosnących na naszych łąkach,  ich właściwości, sposobów przetwarzania i domowych metod leczenia objawów chorób. Inicjatywa daje nam możliwość  spotkania się zarówno z ludowymi znachorami, jak i wykwalifikowanymi specjalistami od ziołolecznictwa. Dzięki temu poznajemy dwa światy mówiące o dobrodziejstwie natury różnym językiem.  Latem i jesienią chcielibyśmy się skupić na tworzeniu domowych mikstur, które wzmocnią naszą odporność i przygotują nas na jesienne i zimowe wyzwania.

W ramach wspólnej inicjatywy zorganizowane zostały cztery spotkania:

 1. Kwiecień był dla nas miesiącem spotkania z "liściastą panią którą można spotkać stojącą na jednej nodze przy drodze, jednak bliższe z nią obcowanie może wywołać mrowienie".....mowa tutaj o naszym honorowym gościu POKRZYWIE. Nasze koleżanki ze Stowarzyszenia Dzieci Młodzież Spisza, przygotowały dla nas wspaniałą ucztę w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy i zaprosiły do bliższego poznania tajemniczej Siostry Hildegardy i jej XII wiecznego przepisu na zdrowe słodkości. Co robiłyśmy? Dzieliłyśmy się wiedzą i przepisami otoczone, wspaniałą spiską gościnnością.

 

 1. Kwietniowa pokrzywa wzmocniła nas, dodając siły i wzmagając ciekawość przed majowym spotkaniem, na które zaprosiłyśmy Panią Anię Szałankiewicz. Pani Ania przyjechała do nas prosto z Ogrodu Roślin Leczniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego jest Przewiozła nam świeżo ścięte zioła, które można było powąchać, dotknąć i posmakować. Tematem przewodnim spotkania była uprawa ziół i projektowanie ogródków ziołowych. Podczas ziołowej 'przechadzki' po zastosowaniu naszych polskich ziół, "wisienką na torcie" było bliższe spotkanie z egzotycznymi przyprawami często stosowanymi w kuchni. A na stole oczywiście królowała pokrzywa pod różnymi postaciami: herbaty, soku i syropu. Nie zabrakło też miętowych ciasteczek. Po tym spotkaniu każda z nas zapragnęła pięknego ogrodu ziołowego. Wspaniałe jest to, że wymiana między Paniami nie dotyczy już tylko przepisów, ale również sadzonek ziół, którymi hojnie obdarzyła nas Basia Bednarczyk z Kluszkowiec w dzień przed Nocą Świętojańską. 

 

 1. W czerwcu do swojej Ziołowej Apteki zaprosił nas Pan dr hab Frej. Spotkanie odbyło się w nowej "Herbaciarni u Sherlocka" w Pawilonie Informacyjno-Wystawowym w Niedzicy. Dlaczego Pienińska Apteka? Bo "wszystkie łąki i pastwiska/ wszystkie góry i pagórki są aptekami".
  Ta ziołowa apteka przypominać może również wspaniały obraz, gdzie króluje kolor, który potrafi zachwycić wrażliwe oko wędrowca. Obraz Ziołowej Apteki był wymalowany kolorami: rumianku, maku polnego, głowienki pospolitej, przelotu pospolitego, wiązówki błotnej, drżączki średniej, perzu właściwego oraz glistniku jaskółcze ziele.
  Każdy z nas czasem czuje, jak jego serce rwie się do natury. Prof Frey kończąc spotkanie, wytłumaczył tę przypadłość, mówiąc, że "Natura uzdrawia, lekarz leczy choroby".  Nasze serce i intuicja często podpowiadają najstarszą prawdę i mądrość, którą znali nasi przodkowie, że natura jest źródłem czerpania siły i odpoczynku, o czym przypomina stary wiersz:

  "Góry moje góry/

  co wy mocie w sobie/

  jak jo do was wyjdę/

  idzie mi na zdrowie"

   

 2. Ostatnie spotkanie odbyło się zimową porą w bardzo niezwykłym miejscu tu Pani Akiko Miwa w Gorcach. Akiko jest Japonką i przybyła w nasze górskie strony w latach 80, w których zakochała się od pierwszego wejrzenia. Jest wspaniałym „ambasadorem” naszego regionu i ekologii. Razem z Akiko nasze Stowarzyszenie Sprężyna zainicjowało Rodzinny Piknik z Latawcem w roku 2010. Ale co tym razem roiliśmy u niej w Harklowej? Poznawaliśmy kuchnię japońską wzbogaconą o zioła rosnące w Gorcach.

 

Każdego dnia natura zaprasza nas na spacer, by regenerować siły ciała, ciszę w sercu i przestrzeń umysłu. Przed nami letnie miesiące i nieograniczone kilometry zachęcające do przygody
z koszykiem na skarby, które można znaleźć za płotem.
A my zapraszamy na spacery po łąkach pienińskich, spiskich i gorczańskich. Ziołowe menu, kusi  smakami ziołowych przetworów, herbat, olejków, soków, konfitur, naparów, odwarów a może i nalewek?

Natalia Niemiec

 Zobacz galerię zdjęć

Lipiec był miesiącem realizacji projektu dla dzieci, pt. “Tak poznaje się świat – edukacja poprzez zabawę”. W sumie wzięło w nim udział 30 dzieci, po 15 z Mizernej i z Maniów. Do udziału w projekcie było mnóstwo chętnych osób, niestety nie dla wszystkich starczyło miejsc. Ale Ci którym się udało, mieli możliwość wspólnie się bawić, a przy okazji odkrywać świat. Razem podróżowaliśmy palcem po mapie i globusie, obejrzeliśmy wiele ciekawych zdjęć i nagrań, zbudowaliśmy wulkany i wywołaliśmy ich wybuchy – przy czym uciechy było co nie miara. Przy użyciu specjalnych pojemników podglądaliśmy świat owadów i mniejszych zwierzaków. Dalej posmakowaliśmy takich rarytasów, jak kiwano, karambola, papaja, mango czy złote kiwi. Dowiedzieliśmy się, gdzie te egzotyczne owoce rosną i jak się je zjada. Zaprosiliśmy na nasze warsztaty ciekawych gości, którzy przyjechali do nas z bardzo daleka: pani Akiko z Japonii i pan Stefan z Kamerunu. Posłuchaliśmy ich historii, wspólnie pobawiliśmy się i popróbowali smaków z ich dzieciństwa. Spotkaliśmy się również ze znanym i cenionym pisarzem literatury dziecięcej, panem Wiesławem Drabikiem, który jest autorem ponad 180 książek dla dzieci! Każde dziecko mogło otrzymać autograf od autora, opatrzony krótkim i zabawnym rymem. A na sam koniec odwiedziliśmy Wioski Świata – podkrakowskie Centrum Edukacji Globalnej, gdzie wspólnie zobaczyliśmy, jak żyją ludzie na różnych kontynentach. To miejsce jest niezwykłe pod wieloma względami, ale szczególnie, dlatego, że dzieci mogą dotykać wszystkich, zgromadzonych tam eksponatów, ba nawet mogą na nich pograć, czy je przymierzyć!

 Bardzo chciałam podziękować wszystkim dzieciom za udział w naszym projekcie – byłyście bardzo ciekawe świata i życzę Wam, aby ta ciekawość nigdy w Was nie wygasła. Dziękuję również rodzicom, za to, że dopilnowali, aby ich pociechy przychodziły na czas na nasze zajęcia. Chciałam podziękować Sylwii, za jej ciężką pracę, chęć pomocy i duże doświadczenie w pracy z dziećmi, które bardzo się przydawało! A także dziękuję pani Asi Bator, dyrektor naszych gminnych bibliotek, bez której ten projekt, w ogóle nie doszedł by do skutku – pani Asiu dobra robota!

I jeszcze na koniec notka formalna – projekt “Tak poznaje się świat – edukacja poprzez zabawę” był realizowany w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Kasia Burak-Pearce

 

Zobacz galerię zdjęć

W niedzielę 22.06.2014 na Polanie Sosny w Niedzicy w okolicach południa pojawiły się dziesiątki duchów, zjaw i nietoperzy. Okazało się że białe prześcieradła już dawno wyszły z mody i teraz duchy noszą piórka, peleryny oraz brokaty. Każdy się czymś wyróżnia: niektóre mają tylko jedno oko, inne zeza, jeszcze inne chodzą na smyczy z pająkami. A nietoperze jak chcą to bardzo dobrze widzą w dzień i chętnie zakładają fikuśne kapelusze. To mówimy my – trzy Sprężyny (Kasia, Magda i Natalia) – które to wszystko widziały na prowadzonych przez nas warsztatach w ramach Wakacji z Duchami zorganizowanymi przez ZEW Niedzica.

Od września do listopada grupa nieformalna „Radosne” przy wsparciu Stowarzyszenia Sprężyna organizowała projekt „Radość”. Obejmował on zajęcia taneczno- ruchowe i relaksacyjne oraz warsztaty dotyczące marzeń, celów i drzemiącego w kobietach potencjału.
Uczestniczki projektu przekonały się, że dbanie o siebie (ruch, czas wolny z dala od domu, przebywanie w towarzystwie innych kobiet) przynosi radość, wyzwala pomysłowość i daje energię do zmagania się z rzeczywistością. Podczas zajęć ruchowych przełamały wiele barier związanych z postrzeganiem własnego ciała i odkrywały, jak wielkim źródłem przyjemności jest taniec. Doświadczyły też potężnej dawki akceptacji i poczucia bezpieczeństwa od siebie nawzajem, co pozwoliło im z łagodnością spojrzeć na same siebie. Odkrywały również, że przez ruch można nie tylko się relaksować i odpoczywać, ale również budować własną wartość i umacniać relacje z innymi.
Podczas pierwszych zajęć „refleksyjnych” kobiety rozmawiały o swoich potrzebach – dla wielu z nich były to zajęcia „rewolucyjne”, ponieważ zwykle myślą o potrzebach wszystkich wokoło, zaniedbując swoje. Odkrycie własnych pragnień i potrzeb stanowiło bazę do kolejnych zajęć, podczas których rozmawiały o marzeniach i celach. Okazało się, że w każdej z uczestniczek drzemią piękne pomysły, które tylko czekają, by je zrealizować.
Uczestniczki pochodziły z różnych środowisk, były wśród nich nauczycielki, kobiety pracujące w dużej lokalnej instytucji, przedstawicielki działających lokalnie stowarzyszeń, dziennikarka z lokalnej prasy oraz bezrobotne mamy. Powstała bardzo zgraną grupa, w której panowała atmosfera otwartości ale też bezpieczeństwa.
Na spotkaniu ewaluacyjnym okazało się, że kobiety mają mnóstwo pomysłów i chęci do działania. Wiele osób pragnie, by listopadowa RADOŚĆ stała się wydarzeniem cyklicznym. Uczestniczkom i ich znajomym marzy się jednak nie tylko taniec, ale również warsztaty: kulinarne, dotyczące zdrowego żywienia czy zajęcia dla dzieci.
Stowarzyszenie Sprężyna mocno trzyma za kciuki z „Radosne” i z pewnością będzie je wspierać w nowych inicjatywach. Ta niewielka grupa kobiet jest pełna pozytywnej, twórczej energii i mamy nadzieję, będzie inspiracją do odważnych działań dla innych.
Projekt był realizowany przez grupę nieformalną „Radosne” przy wsparciu Stowarzyszenia Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej oraz przez Gminę Czorsztyn, współfinansowany przez „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”.

 


Zobacz galerię zdjęć