piątek, 01 maj 2020 07:53

Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” – dziedzictwo, aktywizacja, współpraca

W roku 2020 Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, realizuje projekt „Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” – dziedzictwo, aktywizacja, współpraca”, współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

Projekt ma na celu wzrost integracji i współpracy lokalnych organizacji, liderów, pasjonatów, mieszkańców gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne i Nowy Targ (Pieniny, Spisz Podhale) na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa. Teren ten obfituje w bogactwa lokalnej kultury, przejawiającego się w różnorodnym dziedzictwie niematerialnym, np. gwara, strój, zwyczaje, muzyka, legendy czy materialnym, np. architektura, zbiory muzealne i izb regionalnych, krajobraz kulturowy. Kulturowo bogaty region boryka się z tanim komercjalizmem, małej liczbie liderów lokalnych oraz organizacji pozarządowych i dominującym indywidualizmie działania.

Dzięki projektowi uczestnicy będą mogli lepiej poznać i zrozumieć lokalne dziedzictwo, wypracować trwałe mechanizmy komunikacji i współpracy oraz przyczynią się wspólnie do lepszego udostępnienia zasobów lokalnego dziedzictwa w ramach sieci Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Służyć temu będzie seria szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i studyjno-sieciujących.

Stowarzyszenie „Sprężyna” – Centrum Edukacji Nieformalnej podjęło się koordynacji działań Ekomuzeum. A co za tym idzie budować zespół, który będzie odpowiedzialny za dalsze rozwijanie sieci współpracy, promocję lokalnego dziedzictwa, upowszechnienie rezultatów projektu, wdrażanie programu rozwoju Ekomuzeum i tworzenia oferty edukacyjnej w oparciu o indywidualną i wspólną prezentację dziedzictwa.

W ramach realizacji projektu, odbędzie się:

  • inwentaryzacja zasobów lokalnego dziedzictwa

  • warsztaty dot. aktywizacji

  • organizacja 3 wizyt studyjno-sieciujących po miejscach lokalnego dziedzictwa Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” w trzech krainach kulturowych: Pieniny, Podhale i Spisz

  • szkolenie z zakresu współpracy, partnerstwa trójsektorowego i komunikacji społecznej

  • wizyta studyjna do Ekomuzeum Doliny Karpia

  • szkolenia dot. nowoczesnych narzędzi komunikacji

Opracowany zostanie także, długoterminowy program współpracy trójsektorowej oraz system wizualizacji Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca".

Opr. Natalia Niemiec

            

 

Read 1814 times