czwartek, 07 październik 2021 12:55

Stowarzyszenie Sprężyna - Centrum Edukacji Nieformalnej promuje obszar regionu LGD Gorce Pieniny za pomocą interaktywnych map turystycznych

Zwiedzasz okolice? Chciałbyś szybko i bez googlowania stron otrzymać informację kompleksową informację nt. atrakcji regionu, w którym się znajdujesz? Teraz to możliwe! 

Dzięki dofinasowaniu, jakie Stowarzyszenie Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej otrzymało na realizację projektu pn. „Atrakcje w Twoim zasięgu. Opracowanie interaktywnej mapy wyposażonej w FC tagi, jako narzędzie wspólnego marketingu regionu” w sołectwach Gminy Czorsztyn zamontowano mapy turystyczne, których zadaniem jest ułatwienie dostępu do informacji turystycznych dla przebywających tutaj wycieczkowiczów.

W ramach realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania oraz Gminą Czorsztyn projektu, w celach promocyjnych regionu wykonano 10 interaktywnych, kodowanych tablic, których zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Mapy zawierają polsko-angielskie menu z opisem oraz potężną bazą fotografii oraz panoram regionu, co nie tylko zachęci do podróży, ale pomoże również dotrzeć do celu!

Zadaniem realizowanego projektu jest promowanie obszaru z wykorzystaniem jego krajobrazowych walorów oraz kreowanie wizerunku regionu , jako atrakcyjnego turystycznie poprzez spójne działania marketingowe na rzecz regionu.

Koszt całkowity zadania to 50 000 zł, z czego koszt dofinansowania stanowi 45 000 zł.

Opr. Aneta Markus

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 204-2020. Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny

 

Read 1608 times