sobota, 01 sierpień 2020 09:32

Rowerowe odkrywanie skarbów Małopolski w sercu Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”

W roku 2019 powstało na terenie Pienin, Spisza i części Podhala Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, które postawiło sobie za cel stworzenie sieciowej oferty turystycznej bazującej na zasobach lokalnej przyrody, krajobrazu, kultury i historii. Ekomuzeum opiera się na współpracy lokalnych NGO, KGW, liderów, przedsiębiorców, rękodzielników, pasjonatów przy tworzeniu wspólnej innowacyjnej, angażującej oferty edukacyjnej i turystycznej, prezentującej w atrakcyjny sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe – materialne i niematerialne. Ambicją ekomuzeum jest ożywienie lokalnego dziedzictwa i stworzenie brakującej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców tego obszaru oraz przyjezdnych.

Jednym z pomysłów jest stworzenie przy nowo powstałych ścieżkach i trasach rowerowych bezobsługowych gier terenowych polegających na odkrywaniu dziedzictwa podczas poszukiwania skarbów w formie questów. Questy to nieoznakowane tras, które można przemierzać podążając za wskazówkami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Każdy quest ma punkt startu, a kolejne miejsca na trasie odnajduje się dzięki odgadnięciu zagadki poprzez wyszukanie w terenie obiektu, kształtu, liczby pasującej do rozwiązania – może to być grupa pięciu drzew, albo liczba, która jest datą powstania jakiegoś budynku, rzeźba w terenie czy specyficzny detal architektoniczny. Na końcu szlaku umieszczona jest skrzyneczka – skarb, w której znajduje się pieczątka, potwierdzająca przebycie całej trasy. Quest to opowieść o miejscu i ludziach, którą sami odkrywamy i poznajemy, prowadzeni poetycką narracją. Questy opracowane zostaną przez grupę mieszkańców z gminy Czorsztyn i Łapsz Niżnych ze specjalistą (trenerem questingu) podczas dwóch dwudniowych warsztatów.

Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców w celu opracowania questów jako formy wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty rowerowej od wczesnej wiosny do późnej jesieni w południowej Małopolsce (region: Pienin, Spisza i Podhala) w oparciu o potencjał regionu.

W efekcie powstaną dwa questy rowerowe, prezentujące lokalne dziedzictwo, przyrodę, historię, tradycje – dostępne bezpłatnie w formie ulotek.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Opr. Natalia Niemiec

Read 1584 times