×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 56.
Nasze działania

Nasze działania (53)

Armeńska delegacja w Ekomuzuem „Dziedziny Dunajca”

 

Mamy wyjątkowy początek czerwca, bowiem gościmy w Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca" , długo oczekiwaną grupę Ormian z regionu Lori w Armenii. Jak to się stało, że tacy goście nas odwiedzili? To za sprawą Stowarzyszenie Sprężyna - Centrum Edukacji Nieformalnej które wraz z armeńskim partnerem NGO Center realizuje pilotażowy projekt "Ekomuzeum - sieciowe podejście do ochrony, zachowania i prezentacji lokalnego dziedzictwa", współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie.

Stowarzyszenie Sprężyna od kilku lat buduje transgraniczną polsko-słowacką sieć współpracy w oparciu o lokalne dziedzictwo w turystyce, zwane Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca" (EKOMUZEUM – to sieć miejsc i obiektów prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, tworzących ofertę, która pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu Pienin, Spisza i Podhala)

W ramach projektu, zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla 8 wybranych uczestników projektu z Armenii, która odbyła się 5-9 czerwca 2022 r. Celem wizyty studyjnej, było zaprezentowanie przez Stowarzyszenie Sprężyna armeńskim uczestnikom projektu, dobrych praktyk budowania oddolnej współpracy w dziedzinie turystyki w oparciu o zasoby lokalnego dziedzictwa na przykładzie polsko-słowackiego Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Uczestnicy odwiedzając obiekty ekomuzuem, poznając ich historię, współpracę, ofertę edukacyjno-turystyczną dzielili się doświadczeniem, inspiracjami, pomysłami i pomysłami jak budować lokalne partnerstwo w oparciu o lokalne dziedzictwo. Na liście odwiedzonych miejsc w Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” znalazły się takie miejsca: Gościniec H.A.T.A, Noclegi Winnica Spisz, Bycza Obora, Stadnina Koni „Dworna” w Rogoźniku, lody Tradycyjne w Ostrowsku, Willa Akiko, Pasieka „Za Potokiem”, Markowa Zagroda, wypożyczalnia rowerów „Żywioły”, Dom nad Jeziorem, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy, Zamek „Dunajec” w Niedzicy, Przystań Czorsztynianka z rejsem gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim, Bacówka na Polanie Sosny w Niedzicy, Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych, Willa Jasna. Wizytę studyjną prowadziło dwóch moderatorów i opiekunów: Barbara Kazior (ekspert ds. ekomuzeum) i Natalia Niemiec (koordynator Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”), którzy na koniec pomogli uczestnikom wizyty podsumować nabytą nową wiedzę i doświadczenie, które po powrocie do Armenii wykorzystają w celu zbudowania sieci współpracy i oferty turystycznej w regionie Lori.

Tegoroczny projekt realizowany wraz z NGO Center, jest pierwszym takim projektem w Armenii mającym na celu zbudowanie oddolnej inicjatywy współpracy rozwoju turystyki w oparciu o ofertę edukacyjną opartą na bogactwie lokalnego dziedzictwa. Do naszego projektu zaproszony został także przedstawiciel Komitetu Turystyki w Armenii, w celu zbudowania trwałości i kontynuacji współpracy, co w perspektywie czasu ma szansę przełożyć się na zainicjowanie podobnych działań w pozostałych regionach kraju. Również dla programu RITA, nasz projekt jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy od kilku lat, wybrany został projekt realizowany właśnie w Armenii.

 

Natalia Niemiec
Koordynator projektu

KONKURS

TRZY KRAINY

Nowe legendy Pienin, Spisza i Podhala

 

Zostań autorem lub ilustratorem e-booka!

Historie o powstawaniu państw, miast czy wiosek przekazywane są z pokolenia na pokolenie
i pozwalają nam na przeniesienie się w baśniowe miejsca i poznanie niezwykłych bohaterów.
Czy zastanawialiście się kiedyś
czasem, skąd wzięły się nazwy krain, w których mieszkacie?
Czy Spisz powstał od władcy o imieniu Spisz, a może Pieniny to córki Króla Karpat?

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, w którym słowem

i obrazem przedstawicie nam wasze pomysły literackie i rysunkowe na temat powstania
Pienin, Spisza i Podhala.

Aby wziąć udział w konkursie potrzebujecie papieru, pióra (laptopa), kredek, ołówków, farb

oraz wyobraźni. Zachęcamy Was do zapoznania się z historią, tradycjami i dziedzictwem miejsc, które są waszym domem.

Kategoria pierwsza: Legenda

Napiszcie tekst własnej legendy na temat powstania Pienin, Spisza i Podhala.

Kategoria druga: Komiks

Stwórzcie komiks (historię obrazkową) na temat powstania Pienin, Spisza i Podhala.

Napisany tekst lub narysowany komiks dostarczcie do jednego z miejsc:

 1. Izba Regionalna w Maniowach (ul. Pienińska 2a), czwartek-piątek (14.00-20.00)

 2. Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych (ul. Ks. Kosibowicza 13), piątek, sobota, niedziela (15.00-20.00)

 3. Gminny Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy (ul. 3 Maja 16), poniedziałek-piątek (9.00-15.00)

 4. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej (ul. Gorczańska 7), wtorek-piątek (9.00-15.00)

Na Wasze prace czekamy do 30czerwca 2022 roku.

Czekają na Was wyjątkowe nagrody a najciekawsze prace zostaną umieszczone w wydawnictwie pokonkursowym dostępnym w formie e-booka.

Do pracy konkursowej dołączcie
oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich oraz zgodę opiekuna na udział w konkursie

Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie konkursu.

DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2

 

 

 

W 2022 roku Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej wraz z armeńskim partnerem NGO Center, realizuje projekt „Ekomuzeum – sieciowe podejście do ochrony, zachowania i prezentacji lokalnego dziedzictwa” («Էկոթանգարան» - համագործակցություն` հիմնված զբոսաշրջության ոլորտում տեղական ժառանգության պաշտպանության, պահպանման եւ ներկայացման վրա).
Celem projektu jest rozwój sieci współpracy na rzecz ochrony, zachowania i prezentacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie Lori w Armenii, w oparciu o koncepcję ekomuzeum.
W ramach realizowanych działań projektu, zorganizowane zostaną dwa warsztaty (kwiecień, październik) dla mieszkańców regionu Lori w Armenii w celu przedstawienia koncepcji współpracy jaką jest ekomuzeum, analizy lokalnych zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, i działających w oparciu o nie przedsięwzięć edukacyjnych i turystycznych
i przygotowania sieciowej oferty edukacyjno-turystycznej regionu.

Dodatkowo, na początku czerwca odbędzie się kilkudniowa wizyta studyjna do Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” w Polsce, dla zorganizowanej grypy Ormian z regionu Lorii. Dzięki tej wizycie, uczestnicy projektu z Armenii będą mogli poznać od "kuchni", jak działa ekomuzeum, zainspirować się dobrymi praktykami i poznać nowy mechanizm oddolnej współpracy w dziedzinie turystyki w oparciu o zasoby lokalnego dziedzictwa na przykładzie transgranicznego Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Sprężyna.

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach programu RITA – przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji.

Natalia Niemiec

Koordynator projektu

 

Zwiedzasz okolice? Chciałbyś szybko i bez googlowania stron otrzymać informację kompleksową informację nt. atrakcji regionu, w którym się znajdujesz? Teraz to możliwe! 

Dzięki dofinasowaniu, jakie Stowarzyszenie Sprężyna Centrum Edukacji Nieformalnej otrzymało na realizację projektu pn. „Atrakcje w Twoim zasięgu. Opracowanie interaktywnej mapy wyposażonej w FC tagi, jako narzędzie wspólnego marketingu regionu” w sołectwach Gminy Czorsztyn zamontowano mapy turystyczne, których zadaniem jest ułatwienie dostępu do informacji turystycznych dla przebywających tutaj wycieczkowiczów.

W ramach realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania oraz Gminą Czorsztyn projektu, w celach promocyjnych regionu wykonano 10 interaktywnych, kodowanych tablic, których zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Mapy zawierają polsko-angielskie menu z opisem oraz potężną bazą fotografii oraz panoram regionu, co nie tylko zachęci do podróży, ale pomoże również dotrzeć do celu!

Zadaniem realizowanego projektu jest promowanie obszaru z wykorzystaniem jego krajobrazowych walorów oraz kreowanie wizerunku regionu , jako atrakcyjnego turystycznie poprzez spójne działania marketingowe na rzecz regionu.

Koszt całkowity zadania to 50 000 zł, z czego koszt dofinansowania stanowi 45 000 zł.

Opr. Aneta Markus

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 204-2020. Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny

 

 

W roku 2020 dzięki wsparciu z Nadacia pre ochranu biodiverzity Karpat każdy obiekt Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca" otrzyma pięknie zrobioną tablicę z mapą całego ekomuzuem. Na każdej tablicy są zaznaczone wszystkie obiekty, trasy rowerowe, ścieżki piesze i kajakowe, a opisy obiektów są w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim. Materiał promocyjny został opracowany przez Nasze Stowarzyszenie Sprężyna - Centrum Edukacji Nieformalnej, w ramach realizacji projektu pn. Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca".

Tento projekt sa uskutocnil v vd'aka podpore Nadacie pre ochranu biodiverzity Karpat Stakcin - Slovensko.

 

W roku 2019 powstało na terenie Pienin, Spisza i części Podhala Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, które postawiło sobie za cel stworzenie sieciowej oferty turystycznej bazującej na zasobach lokalnej przyrody, krajobrazu, kultury i historii. Ekomuzeum opiera się na współpracy lokalnych NGO, KGW, liderów, przedsiębiorców, rękodzielników, pasjonatów przy tworzeniu wspólnej innowacyjnej, angażującej oferty edukacyjnej i turystycznej, prezentującej w atrakcyjny sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe – materialne i niematerialne. Ambicją ekomuzeum jest ożywienie lokalnego dziedzictwa i stworzenie brakującej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców tego obszaru oraz przyjezdnych.

Jednym z pomysłów jest stworzenie przy nowo powstałych ścieżkach i trasach rowerowych bezobsługowych gier terenowych polegających na odkrywaniu dziedzictwa podczas poszukiwania skarbów w formie questów. Questy to nieoznakowane tras, które można przemierzać podążając za wskazówkami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Każdy quest ma punkt startu, a kolejne miejsca na trasie odnajduje się dzięki odgadnięciu zagadki poprzez wyszukanie w terenie obiektu, kształtu, liczby pasującej do rozwiązania – może to być grupa pięciu drzew, albo liczba, która jest datą powstania jakiegoś budynku, rzeźba w terenie czy specyficzny detal architektoniczny. Na końcu szlaku umieszczona jest skrzyneczka – skarb, w której znajduje się pieczątka, potwierdzająca przebycie całej trasy. Quest to opowieść o miejscu i ludziach, którą sami odkrywamy i poznajemy, prowadzeni poetycką narracją. Questy opracowane zostaną przez grupę mieszkańców z gminy Czorsztyn i Łapsz Niżnych ze specjalistą (trenerem questingu) podczas dwóch dwudniowych warsztatów.

Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców w celu opracowania questów jako formy wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty rowerowej od wczesnej wiosny do późnej jesieni w południowej Małopolsce (region: Pienin, Spisza i Podhala) w oparciu o potencjał regionu.

W efekcie powstaną dwa questy rowerowe, prezentujące lokalne dziedzictwo, przyrodę, historię, tradycje – dostępne bezpłatnie w formie ulotek.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Opr. Natalia Niemiec

W 2019 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Sprężyna we współpracy z Grupą Inicjatywną (osób, organizacji społecznych i gospodarczych z 3 gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne i Nowy Targ) powstało Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.

W roku 2020 Stowarzyszenie Sprężyna realizuje projekt pn. Oferta Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, dzięki przyznanemu grantowi z Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach realizacji projektu, powstały:

 • oferta warsztatów opartych o zasoby obiektów i osób współtworzących Ekomuzeum

 • paszport turystyczny Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.

 

 

Opr. Natalia Niemiec

 

 

 

W roku 2020 Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej, realizuje projekt „Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” – dziedzictwo, aktywizacja, współpraca”, współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

Projekt ma na celu wzrost integracji i współpracy lokalnych organizacji, liderów, pasjonatów, mieszkańców gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne i Nowy Targ (Pieniny, Spisz Podhale) na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa. Teren ten obfituje w bogactwa lokalnej kultury, przejawiającego się w różnorodnym dziedzictwie niematerialnym, np. gwara, strój, zwyczaje, muzyka, legendy czy materialnym, np. architektura, zbiory muzealne i izb regionalnych, krajobraz kulturowy. Kulturowo bogaty region boryka się z tanim komercjalizmem, małej liczbie liderów lokalnych oraz organizacji pozarządowych i dominującym indywidualizmie działania.

Dzięki projektowi uczestnicy będą mogli lepiej poznać i zrozumieć lokalne dziedzictwo, wypracować trwałe mechanizmy komunikacji i współpracy oraz przyczynią się wspólnie do lepszego udostępnienia zasobów lokalnego dziedzictwa w ramach sieci Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. Służyć temu będzie seria szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i studyjno-sieciujących.

Stowarzyszenie „Sprężyna” – Centrum Edukacji Nieformalnej podjęło się koordynacji działań Ekomuzeum. A co za tym idzie budować zespół, który będzie odpowiedzialny za dalsze rozwijanie sieci współpracy, promocję lokalnego dziedzictwa, upowszechnienie rezultatów projektu, wdrażanie programu rozwoju Ekomuzeum i tworzenia oferty edukacyjnej w oparciu o indywidualną i wspólną prezentację dziedzictwa.

W ramach realizacji projektu, odbędzie się:

 • inwentaryzacja zasobów lokalnego dziedzictwa

 • warsztaty dot. aktywizacji

 • organizacja 3 wizyt studyjno-sieciujących po miejscach lokalnego dziedzictwa Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” w trzech krainach kulturowych: Pieniny, Podhale i Spisz

 • szkolenie z zakresu współpracy, partnerstwa trójsektorowego i komunikacji społecznej

 • wizyta studyjna do Ekomuzeum Doliny Karpia

 • szkolenia dot. nowoczesnych narzędzi komunikacji

Opracowany zostanie także, długoterminowy program współpracy trójsektorowej oraz system wizualizacji Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca".

Opr. Natalia Niemiec

            

 

Ziołowy "most" nad Jeziorem Czorsztyńskim

Na terenie Spisza i  Podhala po dwóch stronach Jeziora Czorsztyńskiego, działają dwie, bardzo prężne organizacje wolontariuszy: Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Spisza oraz Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej. Oba stowarzyszenia podczas pewnego zimowego popołudnia w 2015 r. postanowiły połączyć siły i stworzyć nowy, wspólny projekt dot. zgłębiania tajników medycyny ludowej i ziołolecznictwa.

Zależy nam, by umacniać relacje między mieszkańcami sąsiadujących ze sobą gmin, dla których ten projekt jest nie tylko innowatorskim pomysłem, ale również szansą nawiązania nowej współpracy między Gminami, organizacjami i przedsiębiorcami. Stąd zaproszenie do współpracy  Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy, który chętnie wsparł projekt i udostępnił swój Pawilon na jedno ze spotkań.

Mając świadomość zmieniającego się świata i podejścia człowieka do natury, która tak hojnie o nas dba, chcemy świadomie ją pielęgnować i nauczyć się mądrze z niej korzystać, jak to robiły nasze babcie i mamy.

Inicjatywa obejmuje spotkania przy ziołowych herbatkach, naparach i nalewkach. Odbywają się one we wspaniałym towarzystwie mieszkańców gmin Łapsz Niżnych i Czorsztyna. Uczestnicy
z otwartością i ciekawością pojawiają się co miesiąc na spotkaniach, na których poruszamy temat  ziół rosnących na naszych łąkach,  ich właściwości, sposobów przetwarzania i domowych metod leczenia objawów chorób. Inicjatywa daje nam możliwość  spotkania się zarówno z ludowymi znachorami, jak i wykwalifikowanymi specjalistami od ziołolecznictwa. Dzięki temu poznajemy dwa światy mówiące o dobrodziejstwie natury różnym językiem.  Latem i jesienią chcielibyśmy się skupić na tworzeniu domowych mikstur, które wzmocnią naszą odporność i przygotują nas na jesienne i zimowe wyzwania.

W ramach wspólnej inicjatywy zorganizowane zostały cztery spotkania:

 1. Kwiecień był dla nas miesiącem spotkania z "liściastą panią którą można spotkać stojącą na jednej nodze przy drodze, jednak bliższe z nią obcowanie może wywołać mrowienie".....mowa tutaj o naszym honorowym gościu POKRZYWIE. Nasze koleżanki ze Stowarzyszenia Dzieci Młodzież Spisza, przygotowały dla nas wspaniałą ucztę w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy i zaprosiły do bliższego poznania tajemniczej Siostry Hildegardy i jej XII wiecznego przepisu na zdrowe słodkości. Co robiłyśmy? Dzieliłyśmy się wiedzą i przepisami otoczone, wspaniałą spiską gościnnością.

 

 1. Kwietniowa pokrzywa wzmocniła nas, dodając siły i wzmagając ciekawość przed majowym spotkaniem, na które zaprosiłyśmy Panią Anię Szałankiewicz. Pani Ania przyjechała do nas prosto z Ogrodu Roślin Leczniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego jest Przewiozła nam świeżo ścięte zioła, które można było powąchać, dotknąć i posmakować. Tematem przewodnim spotkania była uprawa ziół i projektowanie ogródków ziołowych. Podczas ziołowej 'przechadzki' po zastosowaniu naszych polskich ziół, "wisienką na torcie" było bliższe spotkanie z egzotycznymi przyprawami często stosowanymi w kuchni. A na stole oczywiście królowała pokrzywa pod różnymi postaciami: herbaty, soku i syropu. Nie zabrakło też miętowych ciasteczek. Po tym spotkaniu każda z nas zapragnęła pięknego ogrodu ziołowego. Wspaniałe jest to, że wymiana między Paniami nie dotyczy już tylko przepisów, ale również sadzonek ziół, którymi hojnie obdarzyła nas Basia Bednarczyk z Kluszkowiec w dzień przed Nocą Świętojańską. 

 

 1. W czerwcu do swojej Ziołowej Apteki zaprosił nas Pan dr hab Frej. Spotkanie odbyło się w nowej "Herbaciarni u Sherlocka" w Pawilonie Informacyjno-Wystawowym w Niedzicy. Dlaczego Pienińska Apteka? Bo "wszystkie łąki i pastwiska/ wszystkie góry i pagórki są aptekami".
  Ta ziołowa apteka przypominać może również wspaniały obraz, gdzie króluje kolor, który potrafi zachwycić wrażliwe oko wędrowca. Obraz Ziołowej Apteki był wymalowany kolorami: rumianku, maku polnego, głowienki pospolitej, przelotu pospolitego, wiązówki błotnej, drżączki średniej, perzu właściwego oraz glistniku jaskółcze ziele.
  Każdy z nas czasem czuje, jak jego serce rwie się do natury. Prof Frey kończąc spotkanie, wytłumaczył tę przypadłość, mówiąc, że "Natura uzdrawia, lekarz leczy choroby".  Nasze serce i intuicja często podpowiadają najstarszą prawdę i mądrość, którą znali nasi przodkowie, że natura jest źródłem czerpania siły i odpoczynku, o czym przypomina stary wiersz:

  "Góry moje góry/

  co wy mocie w sobie/

  jak jo do was wyjdę/

  idzie mi na zdrowie"

   

 2. Ostatnie spotkanie odbyło się zimową porą w bardzo niezwykłym miejscu tu Pani Akiko Miwa w Gorcach. Akiko jest Japonką i przybyła w nasze górskie strony w latach 80, w których zakochała się od pierwszego wejrzenia. Jest wspaniałym „ambasadorem” naszego regionu i ekologii. Razem z Akiko nasze Stowarzyszenie Sprężyna zainicjowało Rodzinny Piknik z Latawcem w roku 2010. Ale co tym razem roiliśmy u niej w Harklowej? Poznawaliśmy kuchnię japońską wzbogaconą o zioła rosnące w Gorcach.

 

Każdego dnia natura zaprasza nas na spacer, by regenerować siły ciała, ciszę w sercu i przestrzeń umysłu. Przed nami letnie miesiące i nieograniczone kilometry zachęcające do przygody
z koszykiem na skarby, które można znaleźć za płotem.
A my zapraszamy na spacery po łąkach pienińskich, spiskich i gorczańskich. Ziołowe menu, kusi  smakami ziołowych przetworów, herbat, olejków, soków, konfitur, naparów, odwarów a może i nalewek?

Natalia Niemiec

 Zobacz galerię zdjęć

Lipiec był miesiącem realizacji projektu dla dzieci, pt. “Tak poznaje się świat – edukacja poprzez zabawę”. W sumie wzięło w nim udział 30 dzieci, po 15 z Mizernej i z Maniów. Do udziału w projekcie było mnóstwo chętnych osób, niestety nie dla wszystkich starczyło miejsc. Ale Ci którym się udało, mieli możliwość wspólnie się bawić, a przy okazji odkrywać świat. Razem podróżowaliśmy palcem po mapie i globusie, obejrzeliśmy wiele ciekawych zdjęć i nagrań, zbudowaliśmy wulkany i wywołaliśmy ich wybuchy – przy czym uciechy było co nie miara. Przy użyciu specjalnych pojemników podglądaliśmy świat owadów i mniejszych zwierzaków. Dalej posmakowaliśmy takich rarytasów, jak kiwano, karambola, papaja, mango czy złote kiwi. Dowiedzieliśmy się, gdzie te egzotyczne owoce rosną i jak się je zjada. Zaprosiliśmy na nasze warsztaty ciekawych gości, którzy przyjechali do nas z bardzo daleka: pani Akiko z Japonii i pan Stefan z Kamerunu. Posłuchaliśmy ich historii, wspólnie pobawiliśmy się i popróbowali smaków z ich dzieciństwa. Spotkaliśmy się również ze znanym i cenionym pisarzem literatury dziecięcej, panem Wiesławem Drabikiem, który jest autorem ponad 180 książek dla dzieci! Każde dziecko mogło otrzymać autograf od autora, opatrzony krótkim i zabawnym rymem. A na sam koniec odwiedziliśmy Wioski Świata – podkrakowskie Centrum Edukacji Globalnej, gdzie wspólnie zobaczyliśmy, jak żyją ludzie na różnych kontynentach. To miejsce jest niezwykłe pod wieloma względami, ale szczególnie, dlatego, że dzieci mogą dotykać wszystkich, zgromadzonych tam eksponatów, ba nawet mogą na nich pograć, czy je przymierzyć!

 Bardzo chciałam podziękować wszystkim dzieciom za udział w naszym projekcie – byłyście bardzo ciekawe świata i życzę Wam, aby ta ciekawość nigdy w Was nie wygasła. Dziękuję również rodzicom, za to, że dopilnowali, aby ich pociechy przychodziły na czas na nasze zajęcia. Chciałam podziękować Sylwii, za jej ciężką pracę, chęć pomocy i duże doświadczenie w pracy z dziećmi, które bardzo się przydawało! A także dziękuję pani Asi Bator, dyrektor naszych gminnych bibliotek, bez której ten projekt, w ogóle nie doszedł by do skutku – pani Asiu dobra robota!

I jeszcze na koniec notka formalna – projekt “Tak poznaje się świat – edukacja poprzez zabawę” był realizowany w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Kasia Burak-Pearce

 

Zobacz galerię zdjęć