×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 56.
Nasze działania

Nasze działania (55)

Storytelling: senses and competences

Training Course

11-18 October 2014 | Timisoara , Romania

The aim of the project is to make youth workers aware of the potential of the innovative method of Storytelling in developing competences needed for employability. The project themes are: Non-formal method Storytelling, Youth Empowerment, Employability.

“Storytelling through all senses” is a mobility project for youth workers taking place in Romania, Timisoara from 12 to 17 October 2014. The project aims at making the youth workers aware of the potential of the nonformal educational method : Storytelling, empowering them in using it and enabling them to have a proactive attitude in their communities. The project will gather 20 youth workers coming from 6 different European countries that during the 6 days of the training course will discover and use tools for Storytelling. This will be done through all senses in means of various non-formal methods and will be based on sharing good practice. The performed activities will allow youth workers to experience a wide variety of non-formal methods of education.

The learning process of the project includes several stages: Input and interactive workshops on: Storytelling and Voice projection, Creating characters; Facilitating the method in a public space from the community; Receiving feedback; and transferring all the tools used in a Storytelling Handbook. The last day will be dedicated to putting the youth workers in the shoes of the audience experiencing a full day of storytelling sessions facilitated by the internationally well-known storytellers.

To achieve our aim we have the following objectives:
1.enabling 20 youth workers to get to know and experience the non-formal method of Storytelling;
2.offering the 20 participants the opportunity to discover and understand the employability competences that are developed through Storytelling;
3.creating an intercultural network of youth workers and organizations that use the method of Storytelling in developing employability skills;
4.creating printed and online tools to promote the method of Storytelling in working with young people (the Storytelling Resource Pack and the Storytelling Resource Blog).

Dare to dream-Into the world. Competences for life

Training Course

November 2016 | Cyprus

This training course is about enabling young people to dare to dream and get into the world by utilizing their competences! A unique blend of thematic elements and methods to unlock youth's potential

The idea of this training course was born by doing a simple comparison between the potential of young people in EU and their reality. This is what we found out from this comparison:

 • The tremendous potential of youth!
 • One in four European youth has been a volunteer.
 • 50% of European youth are active in organization, club or association.
 • The current generation of European youth is the best educated ever! The sad reality of youth…

Currently, 13,7 millions of European youth (between 15 and 29 years) remain out of employment, education or training ! When we saw this, we felt the need to do something about it. We envision a society where young people are able to transfer their potential and competences into practice, move from the place of acquiring to the place of applying, implementing and achieving. We are confident that this is time to support young people in order to “dare to dream and get into the world”! how to do it?

By following these steps:

 1. We, youth workers need to support youth to realize the competences they have and find ways to put them into practice, to apply them in real life for their personal and professional development and get into the world.
 2. We also need to support youth to embrace a purpose in life, a direction that will guide them throughout their life and is relevant for their personal, professional and social development.

All these are the elements we will tackle during the training course “Dare to dream – Into the world. Competences for life!” Aim and objectives The project aims to enhance the competences of the youth workers so that they support young people to exploit their experiences for personal, professional and social growth The objectives of the project are for youth workers:

 1. to gain knowledge related to the transferability of informal and non-formal learning into competences;
 2. to develop understanding why a life purpose is important especially for young people;
 3. to enhance their skills to guide the young people to use their experiences in order to find and pursue their purpose in life;
 4. to increase their motivation in supporting young people in using their competences (professionally and personally)
 5. to develop a personal follow-up plan to use with the young people they work with.

 

Zobacz galerię zdjęć

EKOMUZEUM – to sieć miejsc i obiektów prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, tworzących ofertę, która pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać i doświadczyć różnych wartości regionu. Może obejmować miejscowość, gminę, kilka gmin, region. Sieć działa w oparciu o współpracę różnych podmiotów (instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, osób prywatnych), które tworzą wspólnie zintegrowaną ofertę edukacyjno-turystyczną. Oprócz obiektów historycznych, miejsc związanych z lokalną kulturą i tradycjami oraz  miejsc cennych przyrodniczo, ekomuzeum promuje także produkty lokalne, tak by odwiedzający go turyści mogli poznać sposób ich wytwarzania, uczestniczyć w warsztatach czy wydarzeniach związanych z regionem. Taki nowoczesny, otwarty produkt turystyczny cieszy się popularnością wśród osób szukających nowych, ciekawych miejsc, zwłaszcza podróżujących z dziećmi, które lubią odkrywać tajemnice i brać udział w różnych interaktywnych zajęciach. W poszczególnych miejscach ekomuzeum proponuje:
 • możliwość posmakowania lokalnych (naturalnych) produktów,
 • możliwość poznania procesów twórczych poprzez udział w demonstracjach lub warsztatach rękodzielniczych, artystycznych, kulinarnych lub rolniczych,
 • spacery i wycieczki przyrodnicze (np. ścieżkami edukacyjnymi),
 • poznanie lokalnej kultury i tradycji poprzez udział w wydarzeniach, pokazach, festynach,
 • aktywność sportową i rekreację (rajdy, podchody, biegi na orientację, questy),
Ekomuzeum służy czterem podstawowym celom:
  1) ochronie zasobów przyrodniczych i kulturowych,

  2) odkrywaniu i interpretacji miejscowego dziedzictwa,
  3) zaangażowaniu lokalnej społeczności i wzmacnianiu lokalnej tożsamości,
  4) rozwojowi  zrównoważonej turystyki i promocji lokalnych produktów
 
 
Czy mamy ekomuzea w Małopolsce i w Polsce?

 

Dlaczego powstanie ekomuzeum jest cenną inicjatywą?

 

Wspólna transgraniczna promocja poświęcona dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu terenu pogranicza (np. kampanie promocyjne i marketingowe w tym: organizacja i udział we wspólnych targach, konferencjach, dystrybucja materiałów promocyjnych i realizacja wspólnych produktów medialnych)

 

Działania w zakresie współpracy między instytucjami w tym współpracy międzysektorowej (np. wspólne wystawy, systemy biletowe, organizacja konferencji tematycznych, opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego)

Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości (np. zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii, sportu i kursy językowe)

 

Stworzenie sieciowego produktu turystycznego, pozwala na przyciągnięcie turystów do region na więcej niż jeden dzień

 

Wzrost dochodów podmiotów świadczących usługi turystyczne, wzrost podatków do budżetów gmin

Promocja turystyczna regionu

Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w turystyce i motywowanie do tworzenia nowych, odpowiadających na potrzeby

Budowanie trwałej współpracy ponadgminnej w turystyce (turysta nie jest zainteresowany podziałem administracyjnym, ale ciekawą ofertą)

Wzrost świadomości społeczeństwa identyfikującego się z terytorium, na którym mieszka i pracuje, związanej z przynależnością do określonej wspólnoty i możliwość wpływu na rozwój turystyki, regionu

 

Diagnozowanie potrzeb w kontekście rozwijania turystyki i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań

Szczupłość środków jakimi dysponują samorządy na działania promocyjno-turystyczne, w stosunku do zadań

 

Rozwijanie infrastruktury turystycznej adekwatnej do potrzeb turystów

 

 

Dlaczego powstało Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”?

 

Polsko-słowackie Ekomuzeum „Dziedziny Dunacja” to transgraniczny produkt turystyczny, który powstał by wspierać rozwój transgranicznej turystyki opartej na promocji lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego na terenie gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne, Nowy Targ i Czerwony Klasztor.

Obszar projektu obejmuje teren 4 gmin Czerwony Klasztor, Czorsztyn, Łapsze Niżne i Nowy Targ, które reprezentują bogate dziedzictwo 3 krain kulturowo-przyrodniczych Pienin, Podhala i Spisza. Podział granicą państwową nie sprzyja wspólnemu promowaniu posiadanych walorów. Brak jest spójnych materiałów w tym ofert edukacyjno-turystycznych, map turystycznych i informacji o wydarzeniach wykraczających poza granice administracyjne gmin. Z drugiej strony jest niespójny chaos w mediach i internecie. Wprowadza to turystę i mieszkańca w zagubienie, co zmniejsza szansę poznania atrakcji turystycznych i walorów dziedzictwa polsko-słowackiego transgranicza. Odpowiedzią na ten problem jest współpraca na rzecz rozwoju regionu między NGO, rękodzielnikami, osobami z branży kultury i turystyki, jednostkami samorządowymi, którzy wspólnie tworzą polsko-słowacki produkt turystyczny–Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.

Ekomuzeum to sieć trwałej, oddolnej współpracy osób, mieszkańców, partnerów, z obszarutransgranicznego Polski i Słowacji prezentujących w innowacyjny, angażujący i atrakcyjny sposób lokalne dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, oferującego bogatą ofertę edukacyjną i turystyczną, która pozwoli na ożywienie dziedzictwa i jego promocję wśród mieszkańców tego obszaru oraz turystów. Oferty Ekomuzuem dostosowane będą potencjału obszaru i obiektów.

Ekomuzeum powstało jako pragnienie długoterminowej polsko-słowackiej współpracy, w celu wspierania kierunku rozwoju turystyki na terenie Pienin, Podhala i Spisza.

Jak powstało Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”?

 

2017 – 2018

Inwentaryzacja bazy turystycznej w Gminie Łapsze Niżne.


2017 - 2019

Powstanie i testowanie nowych produktów promocyjnych:
 • Quest rowerowy na ścieżce pieszo-rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego od Niedzicy Zamek do Dębna (2019)
 • Gra planszowa „Gra w Spisz” promująca polsko-słowacką ścieżkę rowerową „Pętlę Spiską” (2018)
 • Quest „Polak Węgier Dwa Bratanki” (2017)

2018 - 2019
 1. Wizyta studyjna do Ekomuzeum Doliny Karpia dla 15 osób z 3 gmin: Czorsztyn, Łapsz Niżnych i Nowego Targu.
 2. Spotkania sieciujące osób i miejsc reprezentujących bogactwo trójsektorowe z terenu polsko-słowackiego pogranicza dot. wypracowania zasad funkcjonowania Ekomuzeum Dziedziny Dunajca (26.10.2019 Niedzica, 10.12.2018 Mizerna, 10.01.2019 Niedzica).
 3. Spotkania z Wójtami Gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Czerwony Klasztor w sprawie nawiązania współpracy w zakresie wspólnej promocji i rozwoju turystyki (11.12.2018 w Łapszach Niżnych, 08.02.2019 w Łapszach Niżnych).

2019

15 marca
- powołanie do życia polsko-słowackiego Ekomuzum „Dziedziny Dunajca”.
10 - 11 kwietnia – wizyta stażowa przedstawicieli Ekomuzuem „Dzidziny Dunajca” z Polski i Słowacji do Ekomuzuzm Doliny Karpia.
 

Od IX do XI 2018 r. Stowarzyszenie Sprężyna realizowało projekt grantowy w ramach którego powstała wypożyczalnia rowerów „u Sprężyny”. Wraz z jej powstaniem stowarzyszenie przygotowało ofertę promocyjną wycieczek rekreacyjnych TURTREKA, która stanowi uzupełnienie nowej, odpłatnej usługi turystycznej w rejonie wokół nowo powstającej ścieżki rowerowej nad Jeziorem Czorsztyńskim. Nowa ścieżka będzie stanowiła doskonały potencjał do zwiększenia ruchu turystycznego. W związku z ilością nowo powstających ścieżek rowerowych takich jak: Velo Dunajec, Szlak wokół Tatr czy Pętla Spiska, ilość wypożyczalni rowerowych jest niewystarczająca w kontekście liczby tworzonych tras rowerowych.

Dzięki deficytowi na rynku takiego produktu, wypożyczalnia rowerów ma ogromną szansę na osiągnięcie sukcesu.  

Serdecznie zapraszamy na rower ze Sprężyną!

 

Zobacz galerię zdjęć

„Gra w Spisz” – nowy produkt promocyjny

Istotą projektu „Rowerem po Pętli Spiskiej” - jest stworzenie nowego produktu promocyjnego gry planszowej "Gra w Spisz" i wpierającej jej usługi warsztatów edukacyjnych. Podjęte przez nas działania są innowacyjne na skalę polsko-słowackiego Spisza. Pomysł na przygotowanie gry planszowej w języku polsko-słowackim przedstawiającej wspólne atrakcje kulturowo-historyczne Spisza, wynika z braku takiej oferty kierowanej do polskich i słowackich turystów.

Poprzez nowy produkt, turyści z Polski i Słowacji mają szansę odkryć ciekawe miejsca do zwiedzania i w niekonwencjonalny sposób dowiedzieć się więcej informacji o kulturze,

ciekawostkach i historii polsko-słowackiego Spisza, przez którą wiedzie ścieżka rowerowa "Pętla Spiska".

Zapraszamy na rower po „Pętli Spiskiej”, a w niepogodę na poznanie Spisza przy stole podczas „Gry w Spisz”.

Natalia Niemiec

Zobacz galerię zdjęć

Czy Wy też czujecie już nadchodzącą zmianę̨ w otaczającej naturze?
Promienie słońca są̨ coraz mocniejsze. Dzień́ panować́ zaczyna nad nocą ...idzie Wiosna!:-) Jak co roku zaczniemy ją od sprzątania:-) Tym razem jednak nie będą̨ to jedynie porządki wokół nas, które odbywają̨ się̨ za sprawą corocznej akcji, organizowanej przez Stowarzyszenie Sprężyna, pn."Rodzinne grania w śmieciobranie".
W tym roku najpierw zajmiemy się̨ porządkami w naszych własnych organizmach!!:-)

Miniony rok wielu z nas potwierdził, że zaśmiecone jest nie tylko nasze otoczenie, bałagan panuje niestety także w nas! A z problemem tym boryka się coraz większa liczba osób w naszym otoczeniu. Nie sposób nie zauważyć́ jak olbrzymie spustoszenie wśród naszych rodzin, sąsiadów niosą̨ choroby cywilizacyjne; jak rak, zawały serca czy otyłość́. W dobie wszechogarniającego pospiechu zapragnęliśmy zwrócić́ swoją uwagę̨ na temat świadomego, zdrowego odżywiania, które jest podstawowym sposobem uniknięcia zabójczych chorób. Wierzymy, że w tym przypadku edukacja może przynieść́ wspaniałe rezultaty. Stąd pomysł na realizację warsztatów, do prowadzenia których zaprosiliśmy Panią̨ Bożenę̨ Żak - Cyran - dietetyczkę̨ i dietoterapeutkę̨, autorytet w dziedzinie zdrowego żywienia w Polsce. Od 1996r. specjalizującą̨ się̨ w dietoterapii, opartej na zasadach makrobiotyki oraz medycyny chińskiej. W swojej pracy czerpie ona przede wszystkim z osobistych doświadczeń́ związanych z powrotem do zdrowia po przebytej chorobie nowotworowej. Odzyskała zdrowie po zastosowaniu diety makrobiotycznej, którą praktykuje przez cały czas razem z rodziną. Pani Bożena jest autorka, m.in. następujących tytułów książkowych: "Odnowa na talerzu", "Jedz i żyj zgodnie z porami roku", "Kuchnia zdrowia i młodości", "Energia życia, energia pożywienia", "Odżywiaj dziecko w zgodzie z naturą", "Wzmacniaj odporność́ prostym pożywieniem", "Bądź́ twórcą własnego zdrowia". Swoją wiedzę propaguje poprzez udział w konferencjach, publikacjach, w mediach i programach radiowych.

Dwudniowe warsztaty które odbyły się początkiem kwietnia dla mieszkańców Gmin Czorsztyn i Łaszy Niżnych objęły swoim zakresem przygotowywanie zdrowych potraw i gotowania zgodnie z naturą. Dowiedzieliśmy się:
- jak przygotować́ proste i zdrowe śniadanie
-z czym zjeść́ kanapkę̨ 
- jak przygotować zupy wzmacniające zdrowie oraz smaczne kotlety roślinne 
- jak można zrobić zdrowe desery i wypieki bez cukru, mleka i jaj 
- co to są  koktajle chlorofilowe 
- jak wykorzysta c wiosennesioła w kuchni (zupa pokrzywowa itp.)

Przy wspólnym stole, Pani Bożena, dzieliła się z uczestnikami warsztatów swoją wiedzą na temat:
- równowagi kwasowo-zasadowej jako podstawy zdrowia, 
- detoksykacji organizmu, 
- odnowy narządów ciała,
- zrywnoścí pochodzenia roślinnego, jej właściwości lecznicze i energetyczne, 
- dostrojenie do pór roku w kuchni, - techniki gotowania dla zdrowia, 
- alergie i nietolerancje pokarmowe u dzieci
- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych u dzieci, 
- techniki relaksacji i oddychania dla zdrowia.

Jedną ze złotych rad było, by w kuchni i życiu kierować się DOBREM i INTUICJĄ
Drugiego dnia warsztatów, dołączył do nas specjalny gość Pani Akiko z Harklowej, która jest okazem zdrowia, wspaniałego poczucia humoru i dobra.

Bardzo pozytywnie naenergetyzował nas w dążeniu do tego przedsięwzięcia i właściwie umożliwił realizację tych warsztatów - darczyńca - od lat wspierający nasze inicjatywy - Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., który dofinansował koszt tego projektu. Składamy na ręce Pana Prezesa Krakowskiego SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.

 

Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej

Anna Sinko
Natalia Niemiec

Zobacz galerię zdjęć

Uśmiech, radość z uczenia się nowych rzeczy, zaangażowanie, świetna praca zespołowa, dbanie o siebie nawzajem, gotowość do poświęcenia swojego czasu dla innych, odwaga przy wyrażaniu własnego zdania – wszystko to składa się na wielki „Krok naprzód”, który postawili uczestnicy projektu przeprowadzonego dwukrotnie w Gimnazjum w Maniowach.

Projekt „Krok naprzód” zorganizowany został dwukrotnie – edycja pierwsza trwała od lutego do czerwca 2011, a druga od października 2011 do maja roku 2012.

Podczas obu edycji stała grupa uczestników spotykała się dwa razy w tygodniu, by podczas dwugodzinnych zajęć uczyć się, dyskutować, działać na rzecz innych i świetnie się bawić. Warsztaty prowadzone były przez Natalię Niemiec i Magdalenę Krzysik i obejmowały między innymi: naukę pracy w zespole, planowania czasu, planowania krótko i długo terminowego, technik pamięci, robienia notatek oraz budowania zdrowych relacji. Uczestnicy poznawali również znaczenie różnorodności we współczesnym świecie, omawiali problem nieprzestrzegania praw człowieka i nierówności w dostępie do dóbr materialnych. Uczyli się o znaczeniu dbania o środowisko naturalne i własne zdrowie. W „Kroku naprzód 2” raz w miesiącu odbywały się dodatkowo zajęcia z angielskim, pokazujące, jak przyjemnie i wesoło uczyć się obcego języka. Oprócz zwykłych zajęć warsztatowych uczestnicy projektu spotykali się też, by wspólnie zrobić coś dla innych. Wykonali ozdoby choinkowe na aukcję wspierającą program „Pola nadziei”, a po zajęciach edukacyjnych o ekologii uczestnicy pierwszej edycji stworzyli śmiecio-lampy, a uczestnicy drugiej – kolorowe, pomysłowe kosze na segregowane odpady, które stanęły na korytarzu gimnazjum.

Projekt podniósł efektywność nauki wśród uczestników i pokazał im, że z uczenia się można czerpać radość. Stworzył możliwość twórczego i aktywnego rozwijania zainteresowań i umiejętności uczniów. Wyposażył ich w narzędzia potrzebne do planowania i wdrażania własnych projektów oraz nauczył określać cele na przyszłość i tworzyć plany ich realizacji.

Poznawanie nowych umiejętności trwało do ostatnich chwil „Kroku naprzód”. Uczestnicy spędzili ostatnie zajęcia na nauce gry w amerykański baseball. Rękawice, kije i co najważniejsze instruktorka ze Stanów Denise Johnson tak się wszystkim spodobały, że być może kiedyś uda się tu stworzyć prawdziwą baseballową drużynę.

Przekonaliśmy się także, że każdy z nas może być bohaterem, jeśli tylko odważy się zrobić coś bezinteresownie dla innych.

Zobacz galerię zdjęć

W lipcu 2012 roku dzieci z Gminy Czorsztyn wzięły udział w różnorodnych warsztatach w ramach projektu „Pożyteczne wakacje”

Czego doświadczyły?

 • Uczyły się grać w baseball.
 • Spacerowały po lesie, dowiadując się, co kryje otaczająca nas przyroda.
 • Malowały na szkle.
 • Oglądały filmy i tworzyły ZEGARY podczas zajęć ze śmieciosztuki.
 • Jeździły na wyprawy rowerowe
 • Uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym „Bajkowy Zwierzyniec” ,
 • Projektowały i tworzyły klomb kwiatowy (który od tamtej pory cieszy oczy mieszkańców Kluszkowiec)
 

BYŁO DUŻO ŚMIECHU I ŚWIETNEJ ZABAWY!!!

 

Zobacz galerię zdjęć

„Skok do Wyobraźni” to projekt, który powstał dzięki grupie sześciu młodych ludzi (Agnieszki Janczy , Aleksandry Wojtaszek, Amelii Wiącek, Klaudii Wojtaszek, Magdaleny Bednarczyk oraz Karola Krzysika). Dziewczyny poznały się podczas projektu ‘’Krok naprzód’’ odbywającym się w Gimnazjum w Maniowach i po zakończeniu „Kroku…” postanowiły zrobić coś razem dla innych. Do działania włączyły też kolegę – Karola. Całość pomagała im „ogarnąć” Natalia Niemiec, bez której projekt nie byłby możliwy.

Pomysł zrodził się z potrzeby zrobienia czegoś interesującego dla młodzieży, która pragnie rozwijać swoje talenty i spełniać małe marzenia. Podczas burzy mózgów pojawiły się ciekawe pomysły na warsztaty. Wzięliśmy pod uwagę to, czego sami chcielibyśmy się nauczyć oraz to, co zainteresuje naszych rówieśników. Za najciekawsze pomysły uznaliśmy fotografię, graffiti oraz modę.

Warsztaty były bardzo praktyczne, Zaczęły się w lutym i trwały do czerwca – odbywały się dwa razy w miesiącu po 3 lub 4 godziny, w remizie OSP w Mizernej. Finałem projektu w była wystawa fotograficzna złożona ze zdjęć wykonanych przez uczestników podczas zajęć oraz obraz graffiti, który został namalowany na ścianie przy hali sportowo-widowiskowej w Maniowach. Odbył się również wiejski pokaz mody, na którym zaprezentowano stroje wykonane przez uczestników warsztatów.

Realizacja projektu była możliwa dzięki programowi Młodzież w działaniu:   http://www.mlodziez.org.pl/ oraz Urzędowi Gminy Czorsztyn:   http://www.czorsztyn.pl

 Nasz projekt się skończył, ale zostawiliśmy po sobie kilka miejsc, które o nas nie zapomną, jak ten mural. Mamy nadzieje, że coraz więcej ludzi w naszym wieku zacznie realizować swoje marzenia.

Agnieszka Janczy – koordynator projektu

Graffiti to bardzo stara forma sztuki, która niestety współcześnie jest postrzegana przeważnie jako wandalizm. Po dwudniowych warsztatach, przekonaliśmy się, że dzięki niej można w najbardziej oryginalny sposób wyrażać swoje uczucia oraz emocje.

Gdy nasze graffiti w końcu pojawiło się na ścianie przy dworcu kolejowym w Żywcu, byliśmy dumni i zadowoleni ze swojego dzieła. Okazało się, że nie potrzeba wielkiego talentu aby zrobić coś naprawdę super.

 

Zobacz galerię zdjęć