fbpx

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY LATAWIEC

konkurs

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci szkół do wzięcia udziału w podniebnym konkursie na najpiękniejszy latawiec. Wystarczy, że w szkole lub w domu samodzielnie wykonacie latawiec, przywieziecie go ze sobą na Piknik z Latawcem w dniu 27 września 2015 roku i zgłosicie do konkursu (zgłoszenia do godz. 12:00 w dniu pikniku).
Tematem przewodnim i inspiracją dla Waszych latawców mają stać się niezwykłe miejsca w których mieszkacie. Chcemy, byście pokazali nam Gminy Czorsztyn i Łapsze Niżne, widziane Waszymi oczami. Wskażcie nam to, co dla Was najważniejsze, najpiękniejsze i najciekawsze na terenie Waszego regionu.
Uczniowie szkół gminy Czorsztyn przygotowują latawce inspirowane bogactwem przyrodniczym i kulturowym Gminy Łapsze Niżne, a uczniowie gminy Łapsze Niżne, gminy Czorsztyn.
Dzięki Waszym pracom, mamy nadzieje stworzyć niepowtarzalną, podniebną mapę najpiękniejszym miejsc regionu.
Kontakt:
Anna Machacz, anna.machacz@cel-edu.pl, 727 555 747

Konkurs ogłoszony zostaje w 4 kategoriach:
• Młodsze – Przedszkole + klasy I-III
• Starsze – VI – VI
• Instytucje
• Rodziny

Regulamin konkursu na najpiękniejszy latawiec „MIEJSCA nieZNANE”

§ 1
Organizatorem konkursu na najpiękniejszy latawiec pt. „MIEJSCA nieZNANE”, zwanego dalej konkursem są Gmina Łapsze Niżne, Gmina Czorsztyn, Stowarzyszenie Sprężyna, zwani dalej Organizatorami.
§ 2
Celem konkursu jest ukazanie niezwykłych miejsc Gmin Łapsze Niżne oraz Czorsztyn, ich bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Inspiracją dla autorów latawców mają być najważniejsze, najpiękniejsze i najciekawsze miejsca regionu gmin. Uczniowie szkół oraz mieszkańcy gminy Czorsztyn przygotowują latawce inspirowane bogactwem przyrodniczym i kulturowym Gminy Łapsze Niżne, a uczniowie i mieszkańcy gminy Łapsze Niżne, gminy Czorsztyn.

§ 3
Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów: www.lapszenizne.pl, www.czorsztyn.pl, www.sprezyna.org. Osobą do kontaktu jest pani Anna Machacz, tel. 727 555 747.

§ 4
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do:
• dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym;
• uczniów klas I-VI szkół podstawowych;
• rodzin;
• instytucji.

§ 5
Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Samodzielne zbudowanie latawca w konstrukcji płaskiej w dowolnym rozmiarze.
2. Latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką,
3. Ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału przewodzącego.
4. Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca. Nie będą przyjmowane latawce gotowe-kupione.

§ 6
Kryteria oceny prac
• Nawiązanie do tematu przewodniego konkursu.
• Staranność wykonania oraz ozdobienie latawca.
• Zdolność lotu.
Oceny każdego latawca dokonuje komisja powołana przez Organizatorów.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do regulaminu.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.

§ 7
Termin i warunki dostarczenia prac
Zgłoszenia do konkursu oraz konkurs odbędą się w dniu 27 września 2015 roku podczas Pikniku z Latawcem (zgłoszenia do godz. 12:00 w dniu pikniku), który zorganizowany zostanie na Przełęczy Łapszańskiej w Gminie Łapsze Niżne.

§ 8
Nagrody
Zwycięzcą konkursu jest autor latawca, który otrzyma największą liczbę punktów. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Organizatorzy:
Urząd Gminy Łapsze Niżne i Czorsztyn
Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej,
Partnerzy:
Fundacja Biznes Mama , CelEdu Architektura Projektów Edukacyjnych i Kulturalnych, ZEW Niedzica S.A.